Bemanding af nødberedskabet bliver afgørende for praktiserende læger
Foto: Joachim Rode

Bemanding af nødberedskabet bliver afgørende for praktiserende læger PLO-formand afventer information om rammen for nødberedskabet i tilfælde af strejke og lockout. Bemandingens størrelse vil have stor betydning for trykket på almen praksis, vurderer Christian Freitag.

Bemandingen af nødberedskabet vil have stor betydning for, hvordan konsekvenserne af en evt. strejke og lockout bliver oplevet i almen praksis. Det vurderer Christian Freitag, formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har fremsendt en liste til de faglige organisationer over, hvordan eventuelle strejker vil blive mødt med en lockout.

Der er dog fortsat ikke klarhed over, hvordan bemandingen af nødberedskabet vil se ud under en eventuel konflikt – og den afklaring ser man frem til i Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

»Det der i første omgang bliver afgørende for almen praksis, hvis konflikten bliver en realitet, er omfanget af nødberedskabet. Hvor stor bemandingen bliver. Får vi et ret stort nødberedskab, som klarer alle henvendelser til sygehusene under konflikten, vil vi i første omgang blive mindre mærkede ude i almen praksis. Men laver man et sparsomt nødberedskab, hvor man kun tager livstruende og alvorlige akutte lidelser, så vil der lynhurtigt blive presset rigtig meget ud til os i klinikkerne,« siger Christian Freitag, formand for PLO.

Storkonflikt rammer alle

Bryder konflikten ud i lys lue med strejke og lockout i store dele af sundhedssektoren, er der dog ingen tvivl om, at alle praktiserende læger hurtigt vil blive berørt af konflikten.

»Bliver store dele af det øvrige sundhedsvæsen lukket ned, må man formode, at mange borgere vil rette henvendelse til deres praktiserende læge med en lang række bekymringer, og vi kan blive tvunget til at prioritere benhårdt mellem alvorligt syge og mindre syge patienter i klinikkerne,« siger Christian Freitag.

Uddannelseslæger kan blive ramt

De praktiserende læger har forhandlet deres egen overenskomst på plads med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), og derfor er faggruppen ikke direkte berørt af en konflikt på det offentlige område.

Det gælder dog ikke uddannelseslæger i almen praksis i KBU, introduktionsstillinger og fase 1-læger, der alle ansættes af regionen.

Danske Regioner kan endnu ikke fortælle, om uddannelseslægerne er omfattet af lockouten. Mette Hansen, kontorfuldmægtig i sekretariatet for lægelig videreuddannelse øst, oplyser til Dagens Medicin, at sekretariatet også afventer en udmelding.

Skriv kommentar