Rasmus Hasselbalch
»Vores undersøgelse viser, at de gængse laboratorietest er gode til både at identificere risikopatienterne, men også til at finde de patienter, der ikke har behov for yderligere undersøgelser,« siger Rasmus Hasselbalch.Foto: Niels-Bjørn Albinus

Antallet af afvigende blodprøvesvar er stærk markør for dødelighed Velafprøvede blodprøvemålinger er gode til risikovurdering af patienter med mistænkt hjertesygdom, viser undersøgelse præsenteret på ESC-kongressen.

MÜNCHEN (Dagens Medicin) – De laboratorietest, som rutinemæssigt udføres på danske akutmodtagelser, når en patient med mistænkt hjertesygdom modtages, kan med stor sikkerhed udpege de patienter, der er i høj risiko for at dø inden for en måned og tilsvarende identificere de patienter, der har lille risiko.

Det viser resultaterne af en undersøgelse, som forskningsårsstuderende Rasmus Hasselbalch i dag har præsenteret på ESC-kongressen i München.

Undersøgelsen er baseret på data fra ca. 27.000 patienter, der rutinemæssigt havde fået taget blodprøver ved modtagelsen på to akutmodtagelser i Region Hovedstaden.

Forskerne identificerede samtlige 3.000 patienter i denne gruppe, der havde kendt eller mistænkt hjertesygdom og havde fået målt otte gængse markører ved blodprøver: albumin, hæmoglobin, kalium, natrium, trombocytter, leukocytter, kreatinin og C-reaktivt protein (CRP).

»Vi fandt, at der for alle otte unormale blodprøvesvar var en signifikant association med 30-dagesdødeligheden. Antallet af unormale blodprøvesvar kunne direkte associeres til risikoen for at dø inden for 30 dage. F.eks. havde patienter med en eller to afvigende blodprøvesvar to pct. risiko for at dø inden for en måned, mens patienter med seks til otte unormale blodprøvesvar tilsvarende havde en dødelighed på 25 pct.,« siger Rasmus Hasselbalch.

Ifølge Rasmus Hasselbalch er værdien af de otte rutinetest som risikovurderingsværktøj ikke tidligere blevet undersøgt.

»Vi ved fra tidligere undersøgelser, at mindre end én ud af ti patienter med brystsmerter har en akut blodprop i hjertet. For at undgå unødige indlæggelser, men samtidig ikke overse en patient med alvorlige hjerteproblemer, er tidlig risikovurdering helt central. Der findes en række nye biomarkører, som kan bidrage til at identificere patienter, der er i høj risiko for f.eks. en blodprop i hjertet, men de er relativt dyre. Vores undersøgelse viser, at de gængse laboratorietest er gode til både at identificere risikopatienterne, men også til at finde de patienter, der ikke har behov for yderligere undersøgelser,« siger Rasmus Hasselbalch.

Den stærkeste risikomarkør af de otte markører i undersøgelsen var CRP, hvor et højt CRP øgede risikoen for at dø inden for 30 dage mere end fire gange.

Skriv kommentar