Allan Vaag

Overlæge, ph.d., dr.med., Allan Vaag, Steno Diabetes Center, Gentofte, er udnævnt til adjungeret professor ved Lunds Universitet, Sverige, inden for områderne klinisk diabetesforskning og metabolisme.

Allan Vaag er 43 år gammel og har siden embedseksamen i 1986 beskæftiget sig med diabetesforskning. Allan Vaag forsvarede i 1993 sin ph.d.-afhandling og i 1999 sin doktorafhandling, begge fra Syddansk Universitet.

Allan Vaag er speciallæge i endokrinologi og intern medicin og har siden 2001 været ansat som overlæge på Steno Diabetes Center i Gentofte.

sbn

Skriv kommentar