Allan Flyvbjerg

Dr.med. Allan Flyvbjerg, forskningsoverlæge ved Aarhus Universitetshospital og forskningslektor ved Aarhus Universitet, har modtaget det Europæiske Selskab for Kliniske Undersøgelsers ESCI Award for Excellence in ClinicalScience.

Allan Flyvbjerg modtager prisen for sit enestående bidrag til forståelsen af mekanismerne bag diabeteskomplikationer og behandlingen af disse. Med prisen følger et beløb på 10.000 euro.

Den 44-årige prismodtager blev læge i 1986 og speciallæge i endokrinologi og intern medicin i 1999. De seneste år har Allan Flyvbjergs forskningsgruppe belyst mekanismer, der fører til udvikling af diabetisk nyrebeskadigelse.

sbn

Skriv kommentar