89 borgere har fået medicinsk cannabis De første salgstal for den nye forsøgsordning med medicinsk cannabis viser, at der er udskrevet 116 recepter til 89 borgere.

Læger fra alle regioner har udskrevet recepter på cannabisprodukter efter den nye forsøgsordning trådte i kraft ved årsskiftet. Det viser de første tal fra Sundhedsdatastyrelsen, som har opgjort salget. I januar udskrev lægerne 116 recepter til 89 borgere, hvoraf 56 pct. er kvinder.

Det er primært borgere i alderen 42-64 år, som har indløst recept på forsøgsordningens produkter. Der er ikke registreret salg af cannabisprodukter til børn under 18 år.

Sundhedsdatastyrelsen har også set på hvilken lægetype, der har udskrevet de recepter, der er indløst i løbet af januar måned. Der er flest alment praktiserende læger, som har udskrevet recepter. Til gengæld er der flest borgere, som har indløst recepter, der er udskrevet af speciallæger.

30 praktiserende læger har udskrevet recepter til 33 borgere, mens tre speciallæger har udskrevet recepter til 37 borgere. Derudover har otte hospitalslæger udskrevet recepter til ni borgere, og to andre slags læger til ti borgere.

Cannabisprodukterne er primært givet ’mod neuropatiske smerter’.

Skriv kommentar