20101011_71C2539

overl¾ge Henning Bundgaard, som er leder af Rigshospitalets center for arvelige hjertesygdomme. Centeret sender informationsmateriale til alle patienter for at v¾re sikre pŒ, at de er forsikret, f¿r de bliver unders¿gt. Alene det, at de m¿der op pŒ centeret kan nemlig g¿re, at de ikke kan blive forsikret.
I hvert fald mŒnedligt sender de ogsŒ patienter hjem, hvis de m¿der op til unders¿gelse og ikke er forsikret.

Skriv kommentar