Hvordan forebygger man sygdom hos folk, der aldrig går til lægen?
Foto: Flemming Leitorp

Hvordan forebygger man sygdom hos folk, der aldrig går til lægen? 11 kommuner får satspuljemidler, der skal bruges til projekter rettet mod forebyggende sundhedstilbud til kronisk syge.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement

Det er aldrig dem, der sidder i venteværelset i praksissen. Men da de alligevel kan være i risiko for at udvikle bl.a. KOL, diabetes, hjerte-karsygdomme eller muskel-skeletlidelser, hvordan får man så fat på dem, så man kan forebygge sygdom? Det skal 11 kommuner nu undersøge. De skal finde ud af, hvordan man kan få borgere mellem […]