Yngre Læger vælger ny næstformand

Yngre Læger vælger ny næstformand Anders Krog Vistisen er ny næstformand i Yngre Lægers bestyrelse. Han glæder sig specielt til arbejdet i forhandlingsdelegationen.

Yngre Læger har nedsat ny bestyrelse. Ny både i bestyrelsen og på posten som næstformand er Anders Krog Vistisen. Det er første gang, har er med i Yngre Lægers bestyrelse, og det han vil sætte særligt fokus på, er arbejdet med overenskomstforhandlingerne i 2018.

Onsdag var så første bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerede sig. Anders Krog Vistisen forklarer, at det ikke var en odiøs måde, han blev valgt som næstformand på.

»Det blev til i fælles forståelse med formanden og den øvrige bestyrelse. Formanden Camilla Rathcke havde sonderet terrænet for at se, hvor hun skulle bruge de rutinerede kræfter i de forskellige udvalg. At bestyrelsen nemt kunne støtte op om mig som næstformand, er jeg selvfølgelig glad for, og det ligger fint i tråd med den rolle, jeg på forhånd havde talt med bl.a. Camilla om før bestyrelsesvalget,« siger han.

Og som næstformand kommer han til at arbejde tæt sammen med netop formand Camilla Rathcke. For som han selv siger, er der ikke mange formelle opgaver med posten, men derimod er den vigtigste opgave at være politisk sparringspartner med hende.

Hans post indebærer også, at han skal være med i forhandlingsdelegationen, hvor han med Camilla Rathcke og Bjarne Skjødt Worm, Formand for Overenskomstudvalget, skal klare den politiske del med forhandlinger af principielle sager og overenskomst. Det er noget af det, han glæder sig mest til og har haft hans stor interesse i lang tid.

Det kan man ikke nødvendigvis sige om en anden opgave, som han også har.

»Næstformanden plejer at skåle, hvis der er en festlig lejlighed. Hvis der er repræsentantskabsmøde og middag, så er det næstformanden, der plejer at skåle. Men det er nok mere ovre i de kuriøse opgaver.«

Selvom han er ny mand på posten, er det fagpolitske arbejde ikke nyt for ham. Anders Krog Vistisen har siddet i Yngre Lægers nordjyske regionale formandskab i næsten fem år, heraf de sidste fire år som formand. Men da han aktuelt er i gang med næstsidste år af sin hoveduddannelse i klinisk onkologi, der foregår på Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital, er posten i Nordjylland ikke mulig. Det var en plads i bestyrelsen dog.

»Det var nok en blanding af god timing og en interesse for det arbejde, der foregår i bestyrelsen, at jeg meldte mig. Og så håber jeg selvfølgelig på at kunne gøre en forskel med mit fagpoltiske arbejde,« siger han.

Fortiden som formand i Nordjylland håber han at kunne bruge i bestyrelsen.

»Det er en af mine forcer at have netværk der, og derved er det helt naturligt, at et fokus på medlemmerne uden for de største byer ligger i min rolle. Men først skal jeg ind i masse processer og procedurer, lave en del kalendergymnastik med fagpolitisk arbejde og rigtigt arbejde ved siden af og bare lære bestyrelsesmedlemmerne og sekretariatet bedre at kende. Det er på med handsken fra dag et,« siger Anders Krog Vistisen.

Skriv kommentar