Vinder: »Nogle gange griner vi så højt, at vi må lukke døren ud til gangen«

Vinder: »Nogle gange griner vi så højt, at vi må lukke døren ud til gangen« Tove Lorenzen, specialeansvarlig rygoverlæge på Silkeborg Sygehus.

Dagens Medicin: Hvordan har I arbejdet med at forbedre kvaliteten på jeres afdeling det seneste år?

»Vi er nogle læger og sygeplejersker, som har lagt en stor indsats i at synliggøre vigtigheden af og fordelene ved at indberette data til DANBIO. Da jeg kom til afdelingen i 2011, var der meget få patienter i databasen. Det har vi fået rettet op på, så alle patienter med kroniske betændelsesgigtsygdomme nu er registreret. DANBIO giver et fremragende overblik over forløbene og sparer tid og dobbeltarbejde. F.eks. kan DANBIO autogenerere journalnotater med information om gigtaktivitet, blodprøver og behandling, så sekretærerne slipper for at skrive oplysningerne ind i journalen.«

Hvor mener du, at I har rykket jer mest?

»Jeg oplever en tiltagende forståelse af DANBIO som et vigtigt arbejdsredskab for både læger og sygeplejersker i forbindelse med patientkonsultationerne. Det er uden tvivl også ledelsens fortjeneste, at vi har rykket os på DANBIO-kvaliteten. Der er afsat ressourcer til databasen, og ledelsen har f.eks. for nylig tildelt et funktionstillæg til en DANBIO-ansvarlig reservelæge.«

Hvor er der stadig plads til forbedring?

»Det er ikke alle, der altid registrerer og ajourfører korrekt i DANBIO. Sidste år brugte vi tid svarende til mindst to ugers arbejdstimer på efterregistreringer. Det skal vi helst ikke næste år. Vi foretager løbende audits og følger op ved møder og konferencer på afdelingen for at motivere til at få registreret korrekt hver gang. Så der sker forbedringer hele tiden.«

Hvordan arbejder I med at sikre kvaliteten i det daglige arbejde?

»Sygehuset har en aktiv kvalitetsorganisation, som bl.a. iværksætter kvalitetsundersøgelser blandt personale og patienter. Kvalitetsafdelingen er også meget fokuseret på sikring af, at utilsigtede hændelser indberettes. Den orienterer hurtigt de afdelinger, hvor hændelserne er foregået, og beder ofte om analyse og handleplan for at få udryddet problemerne. Vi får ikke lov til at dø i synden!«

Er der nogle af de kvalitetstal, I skal indberette, som er spild af tid?

»De fleste kvalitetsindikatorer giver mening, men vi har problemer med dobbeltregistrering. F.eks. registrerer vi samme blodprøver i Labka og i DANBIO og dobbelt-registrerer medicin i FMK og DANBIO. Det er muligt automatisk at overføre disse oplysninger til DANBIO, men det har regionerne hidtil ikke prioriteret. Den slags er spild af vores tid og ressourcer.«

Hvornår har du sidst følt dig som en vinder?

»Når jeg har en effektiv, fagligt udfordrende dag med tilfredse patienter, hvor jeg ikke oplever unødigt tidsspild eller it-problemer. Vi er stærkt udfordret af krav om en konstant øget produktion, har et stort flow af uddannelsessøgende læger og forskningsforpligtelser. Jeg synes, at afdelingen hver dag er vindere, da vi bevarer høj kvalitet og uddannelsesniveau. Vi er et stærkt team!«

Kan du give et eksempel på, hvornår du sidst har grinet over noget på arbejdet?

»Uanset hvor travlt vi har, så samles vi i frokostpausen, fortæller historier og griner med hinanden – nogle gange så højt, at vi må lukke døren ud til gangen. Der har altid været et fantastisk arbejdsmiljø i afdelingen, som vi vil gøre meget for at bevare. Det er en væsentlig grund til, at jeg kører fra Kolding til Silkeborg hver dag.«

Hvis du ikke skulle arbejde som læge, hvad ville du da bruge tiden på?

»Jeg har svært ved at forestille mig ikke at være læge. Da jeg var ung, drømte jeg om at blive sygeplejerske eller biolog. Jeg har altid vidst, at det var naturvidenskab, der trak i mig. Jeg tror, at biologdrømmen blev droppet, da den ikke rummer muligheden for at arbejde med mennesker.«

Skriv kommentar