Vi bruger for meget tid på dokumentation og it

Vi bruger for meget tid på dokumentation og it Mange steder oplever yngre læger, at super-vision af deres evne til at samtale med patienter på empatisk og professionel vis tilsidesættes

»Nogle gange har jeg følelsen af, at jeg behandler en virtuel patient«. Sådan siger Camilla Götzsche, yngre læge under uddannelse i voksenpsykiatri, i Dagens Medicin nr. 12/12. Hun repræsenterer her et synspunkt, som mange yngre læger i specialet kan nikke genkendende til.

Foreningen af Psykiatere (FYP) repræsenterer  Yngre Læger under uddannelse i voksen- og børne- og ungdomspsykiatri. Vi ser med stor bekymring på den stigende mængde af dokumentationskrav og svært træge it-systemer, der gør arbejdsdagen mindre fleksibel og effektiv.

Registrering er kvalitetssikrende og nødvendig, men FYP forholder sig kritisk til mængden af data, der skal registreres – ofte dobbelt- og tredobbelt. Mange patienter i psykiatrien har adskillige indlæggelser bag sig, og det virker omsonst at dokumentere de samme spørgsmål omkring faldrisiko, ernæring, rygning, motion gang på gang for derefter at skulle udfylde skemaer og behandlingsplaner, som hober sig op i journalen.

Vi ønsker en uddannelse med fokus på samtalen med patienterne. Det er psykiatriens vigtigste ydelse for at sikre korrekt diagnose og behandling. Med stigende pres på dokumentation oplever mange af de yngre læger sig presset til at forkorte samtalerne for at bruge tiden bag skrivebordet – som ofte forlænges ufrivilligt af absolut mangelfulde og uacceptabelt langsomme it-systemer. 

Uddannelsen til speciallæge i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri indeholder flere former for evaluering af de kompetencer, en færdig speciallæge forventes at besidde. Mange steder oplever yngre læger, at supervision af deres evne til at samtale med patienter på empatisk og professionel vis tilsidesættes, og man i stedet gennemgår journalnotater. Dette opfatter FYP som endnu et udtryk for en uhensigtsmæssig fokusering på dokumentation og et udtryk for, at der ikke er tid nok til, at speciallæger efter mesterlæreprincippet kan uddanne yngre læger på anden måde end at læse deres notater.

FYP arbejder for at sikre fremtidig rekruttering til psykiatrien. Vi kan frygte, at de øgede krav til dokumentation vil gøre, at yngre læger ud over ovennævnte mangel på supervision også vil have mindre tid til at deltage i relevant undervisning og dermed forringe kvaliteten af speciallægeuddannelsen. Vil man have dygtige psykiatere i fremtiden, er det vigtigt, at de anvender størstedelen af arbejdstiden på det kliniske arbejde.

FYP håber, at man kan lette kravene, så psykiateren i højere grad selv kan vurdere, hvornår den pågældende information er relevant at dokumentere, eller når der sker ændringer. Vi ønsker at have så meget tid som muligt hos den enkelte patient for at sikre vores kerneopgave – at stille diagnoser og behandle patienten.

FYP ønsker, at der fortsat uddannes patientengagerede, professionelle og empatiske speciallæger, og opfordrer til, at dokumentationskrav minimeres, så vi får mere tid med patienterne og med de speciallæger, der skal uddanne os.