Vejle er stadig i spidsen blandt de mellemstore

Vejle er stadig i spidsen blandt de mellemstore Vejle er ikke et sygehus. Det er et koncept, og konceptet er at gøre alting rigtigt uden at stille spørgsmål. Derfor er Vejle suveræn vinder af kategorien ’mellemstore hospitaler’ i Dagens Medicins kåring af Danmarks Bedste Hospitaler.

VINDER: VEJLE SYGEHUS (KATEGORI: MELLEMSTORE HOSPITALER)

Hvor er det trivielt og irriterende forudsigeligt.

Det er efterhånden kommet så vidt, at man dårligt forestiller sig det anderledes, og også i år holder det:

Vejle Sygehus hjemtager med indlysende selvfølgelighed prisen som Danmarks Bedste Hospital blandt de mellemstore hospitaler, og sådan har det været siden begyndelsen.

Vejle vinder i 2011, og også denne gang sker det med afstand til konkurrenterne. Tænk engang, af 23 specialer, som Vejle bedømmes på i år, ligger 19 i top 2 i kategorien, og ikke et eneste speciale er dårligere placeret end en syvendeplads.

Det er respektindgydende.
På nationalt plan, og altså uanset størrelse på hospitalerne, vinder Vejle to specialer, nemlig øjensygdomme og øre-næse-hals. Det er i sig selv imponerende for et hospital, der jo ikke er i nærheden af giganternes ressourcer og økonomi.

Men selv i det selskab opnår Vejle som hovedregel topplaceringer. I neurologi er Vejle landets næstbedste. I radiologi og ortopædkirurgi, plastikkirurgi, klinisk genetik er Vejle landets fjerdebedste hospital. I disse tilfælde blander Vejle sig i et felt med budgetter, der er tre gange større – eller endnu mere. Kæmpehospitalerne i Aarhus, Odense og Rigshospitalet har op mod 10.000 ansatte, hvor Vejle har 2.000.

Det taler om en helt enestående kvalitet. Det lader sig kun gøre, hvis der er fokus på at gøre alting på den rigtige måde, og det præger da også dette hospital ned i hver eneste mursten. Kvaliteten er groet ud af en tradition, som er knyttet til Vejle. Ambitionerne er vedligeholdt, måske ikke gennem generationer, men så i det mindste gennem mindst 30 år.

Vejle-tankegangen er nemlig gammel, og det er bestemt ikke et tilfælde, at pakkeforløbene er undfanget i Vejle. Pakkerne er selve kernen i tankegangen på Vejle Sygehus.

Læg mærke til detaljerne
For at forstå Vejles kunststykke er det nødvendigt at gå ned i detaljerne.

Tag Vejles sejr i specialet øre-næse-hals. Her bedømmes Vejles indsats på fire behandlinger: Fjernelse af polypper, fjernelse af mandler, stritøreoperation og operation på trommehinde. To af disse behandlinger får Vejle topkarakter for, når det gælder behandlingskvalitet, i de to øvrige behandlinger må Vejle nøjes med andenpladser, men det er fuldt tilstrækkeligt til at blive Danmarks bedste til øre-næse-hals.

Der er fem gode grunde til, at karaktererne er så høje. Vejle har kritisk masse i sine behandlinger. Vejle er eminent til at håndtere sine patienter ambulant. Vejle er altid mellem de bedste, hvis ikke den bedste, til at gøre arbejdet færdigt og derfor undgå reoperationer.

Når det gælder fjernelse af mandler holder Vejle sin andel af reoperationer nede på 5,78 pct., mens f.eks. Esbjerg og Rigshospitalet må reoperere over 14 pct. af sine patienter.
Den type af nidkærhed skaber en vinder.

Vejle redder liv
Vejle er næstbedst til det voldsomt konkurrencebetonede speciale neurologi, og det behøver Vejle ikke at skamme sig over. Hospitalet er nemlig bedst i landet til selve patientbehandlingen, som drejer sig om apopleksi.

Apopleksi er en højst afslørende behandling, fordi sygehusene simpelt hen skal leve op til meget detaljerede krav, som betegner et revolutionerende nybrud i forhold til tidligere tiders praksis. Til eksempel skal de neurologiske afdelinger sørge for, at patienterne bliver ct/mr-scannet straks, huske at tjekke synkefunktion, ernæringstilstand og især halspulsåreforsnævring, og derefter tilsiger behandlingsregimet, at patienterne skal i blodprop-hæmmende behandling og mange andre tiltag. Vejle er simpelt hen verdensmester i at gennemføre den slags recepter.

Den slags topklasse redder liv. Andre hospitaler tager meget lettere på den slags opgaver. Det er deres kultur. Desværre dør patienterne af det. I Vejle dør 10 pct. af apopleksipatienterne inden for 30 dage. Det er markant færre end andre hospitaler, der ikke lever op til koncepterne. Ja, der er hospitaler, hvor det dobbelte antal patienter dør.
Havde apopleksipatienterne kunnet, så burde de bede ambulancerne om at køre til Vejle. Den mulighed har de af gode grunde ikke. I stedet burde alle landets hospitaler lære den samme disciplin og systematik, som Vejle har lært sig.

Tillykke, Vejle.

Tre-firebanden.

Fakta
Her er Vejle Sygehus bedst af alle
Øjensygdomme
Øre-næse-hals
Her er Vejle Sygehus blandt de mellemstore hospitaler
Anæstesiologi
Diagnostisk radiologi
    Klinisk biokemi
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
Plastikkirurgi
Ortopædkirurgi
Klinisk genetik
Klinisk immunologi
Neurologi
Patologi
Brystkræft

Fakta
Vejle Sygehus
Antal medarbejdere: 1.992
Sengepladser: 279
Aktivitet i 2010: 22.236 udskrivninger
Budget: Ca. 1,5 mia. kr.
Kliniske afdelinger: 19