Udvalg klar til at fælde kritisk dom over Milena Penkowa

Udvalg klar til at fælde kritisk dom over Milena Penkowa Hjerneforskeren har UVVU ifølge begået alvorligt brud på god videnskabelig praksis.

Milena Penkowa har afgivet »vildledende og urigtige oplysninger« om de videnskabelige metoder, hun har anvendt, foretaget »konstruktion af data« og »handlet forsætligt«. Sådan lyder det første udkast til en afgørelse fra Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) vedrørende klager over Milena Penkows forskning. Det erfarer Weekendavisen. http://www.weekendavisen.dk/art/slutspil-penkowa

Udvalget med landsdommer Henrik Gunst Andersen i spidsen har behandlet klager, der vedrører forhold om to videnskabelige undersøgelser.

I den første undersøgelse, der blev offentliggjort i tidsskriftet Experimental Neurology, har Milena Penkowa gennemført undersøgelser på n særlig slags mus, der på grund af en genetisk mutation mangler et bestemt stof i hjernen. Undersøgelserne havde til formål at afprøve teorier om, at stoffet M-CSF spiller en stor rolle for udviklingen af celledød i hjernen, og at proteinet metallothionein spiller en central rolle for at forhindre, at hjerneceller går til grunde, når de beskadiges. 

UVVU finder det dokumenteret, at hjerneforskeren ikke kan have haft så mange forsøgsmus til rådighed, som hun påstår, og derfor er hendes artikel ikke bare forsætligt videnskabelig uredelig, men også udtryk for fabrikation af data, skriver Weekendavisen.

Den anden sag drejer sig om analyser af væv fra lymfekræftpatienter. To studerende,  der assisterede Milena Penkowa, havde undersøgt, om der i kræftcellerne var en særlig høj forekomst af bestemte proteiner og var nået frem til det resultat, at de ikke kunne finde frem til særligt høje mænger af bestemte proteiner i prøverne.

Men da Milena Penkowa fremsendte et udkast til den videnskabelige artikel vister resultatet en signifikant højere forekomst af disse proteiner i kræftcellerne, hvilket ifølge Milena Penkowa skyldtes, at hun efterfølgende selv havde brugt en anden metode analyseret vævsprøverne.

UVVU har gennemgået forløbet og konkluderer ifølge Weekendavisen, at »indklagede ved afrapporteringen af sit forskningsresultat har afgivet vildledende og urigtige oplysninger om de metoder, hun har anvendt, samt at hun har angivet urigtige oplysninger om de to studerendes bidrag til indklagedes manuskript. Udvalget fandt, at forholdet var et alvorligt brud på god videnskabelig praksis, og at indklagede har handlet groft uagtsomt, og at forholdet derfor er videnskabeligt uredeligt.«

De to afgørelser har indtil videre karakter af udkast, idet Milena Penkowa har indtil begyndelsen af august til at komme med et svar på afgørelsen.

Overfor Ritzau afviser Milena Penkowa, at hun forsætligt har manipuleret med data. http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/06/28/232105.htm

»Det kan jeg fuldstændig afvise, og det vil jeg så også gøre i mit svar. Jeg har selv først lige fået teksten, og har ikke nået at læse den«, siger Milena Penkowa, der mener, at den endelige afgørelse fra UVVU kan komme til at se meget anderledes ud.

»Der er ikke tale om nogen dom. Teksten er ikke endelig, og den kan nå at blive ændret«, siger hun til Ritzau.