Tværsektorielle forløb erstatter hjertepakker Kommuner og praktiserende læger skal nu inddrages i tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdomme. Sundhedsstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der forventer at komme med anbefalinger i slutningen af 2017.

Regionernes registrering af hjertepakker har været mangelfuld, siden de blev indført i 2010. Derfor bliver hjertepakkerne nu udfaset og erstattet af nye tværsektorielle forløb, hvor kommuner og praktiserende læger også skal inddrages.

Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

»Hjertepakkerne har ikke fungeret godt nok og har været for usmidige. Det har heller ikke været muligt at holde ordentligt øje med, hvordan det går med at leve op til de anbefalede forløbstider for patienterne, og så er det bedre at erstatte dem med noget andet, der virker og gør en positiv forskel for hjertepatienterne,« siger fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V).

En hjertepakke er en beskrivelse af undersøgelser og behandlinger, der skal gennemføres inden for en bestemt periode, når en patient bliver henvist til et sygehus med en mistanke om en hjertesygdom. Men det har i mange tilfælde været vanskeligt for lægerne at få den enkelte patient til at passe ind i hjerterpakkernes fastlagte tidsforløb.

Både Sundhedsstyrelsen, hjertelægerne i Dansk Cardiologisk Selskab, Danske Regioner og Hjerteforeningen er enige om, at den nuværende model ikke giver faglig mening, og at der skal være en anden tilgang. Derfor skal forløbene ikke kun foregå inde på sygehusene.

De nye tværsektorielle forløb bygger på de undersøgelser og den behandling, som er i hjertepakkerne, men som noget nyt viser de nye forløb også, hvad der skal gøres for hjertepatienten hos egen læge og af kommunen, når denne udskrives fra sygehuset.

Sundhedsstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der nu skal arbejde med at lave faglige anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom. Ifølge kommissoriet for arbejdsgruppen forventer gruppen, at kunne offentliggøre anbefalingerne i slutningen af 2017. Indtil da vil de faglige anbefalinger fra hjertepakkerne stadigvæk være gældende.

Fungerende sundhedsminister Karen Ellemann mener, at de nye forløb er en forbedring for hjertepatienterne.

»Alle patienter på tværs af landet vil stadig få tilbudt de samme behandlinger og undersøgelser. Men nu udvider vi paletten og sætter også ensartede standarder for, hvordan egen læge skal agere ved de første symptomer, og hvordan man skal hjælpes efter tiden på sygehuset. Det bliver bedre for hjertepatienterne, fordi vi skaber sammenhæng i hele patientforløbet,« siger Karen Ellemann.

Skriv kommentar