Tv-programmer om sundhed giver travlhed hos læger
Foto: DocEye

Tv-programmer om sundhed giver travlhed hos læger Det kan mærkes hos lægerne ude i landet, når tv-programmer tager fat i bestemte sygdomme og temaet sundhed. Tv-programmerne risikerer at sygeliggøre raske mennesker, så flere unødigt søger læge, advarer DSAM’s formand Anders Beich.

Type 2-diabetes er en eksploderende epidemi, der rammer millioner af mennesker verden over. Om bare ti år forventes mere end en halv million danskere at have sygdommen.

Sådan begynder et tv-programmet ‘U-turn — et liv uden piller’ på DR1 på dramatisk vis.

I programmet følger man seks type 2-diabetespatienter i deres kamp for at blive medicinfri ved hjælp af en livsstilsomlægning.

I disse uger, hvor U-turn-programmerne løber over skærmen i over en halv million danske hjem, har mere end dobbelt så mange som tidligere været inde og søge oplysninger om type 2-diabetes på Diabetesforeningens hjemmeside. Hele 7.000 personer er blevet rådet til at tage til læge efter en selvtest på siden, oplyser Diabetesforeningen selv.

De fleste sundheds-tv-programmer anbefaler da også, at man går til egen læge, hvis man kan nikke genkendende til bare nogle af symptomerne, der præsenteres, og det får tv-seerne til at søge læge.

De skal forsikres

»Der er altid nogle dage efter de her sundhedsprogrammer, hvor folk går til læge for at blive forsikret om, at de er raske, selvom de ikke har nogen symptomer. Den her måde at oplyse om sundhed på er forbundet med en stor risiko for at sygeliggøre raske mennesker,« siger Anders Beich, der er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin.

Anders Beich forklarer, at de, der går til lægen for en sikkerheds skyld, som regel er dem, der godt kan klare sig selv og finde ud af at læse de gode råd og omsætte dem til handling.

»De svage med færrest sundhedsressourcer og størst behov går ikke til lægen efter et underholdningsprogram på DR. De har alverdens andre faktorer, der begrænser i at handle. De svage går ikke hen og snakker med lægen om deres sundhed eller helbred, så jeg synes ikke, at sundhedsprogrammerne rammer den rigtige målgruppe,« siger han og peger på, at han er bekymret over udviklingen, hvor raske folk bliver inspireret til at gå til lægen med de bekymringer, de måtte gå rundt med, for at blive frikendt — både fordi det belaster praksis og for folks egen skyld.

»Problemet er jo, at der er uendeligt mange ting, man kan fejle. Så hvis raske mennesker går rundt og er bange for alt det, som tv-programmerne handler om, så bliver det svært for dem at være til med deres angst, og det ved vi påvirker helbredet negativt,« siger han.

Kommentarer

 1. En præcisering: Jeg er ikke blevet bedt om at kommentere på programmet U-turn, specifikt, men generelt på tv-programmer om sundhed, som ofte indeholder opfordringer til at søge hjælp for uspecifikke symptomer eller opfordringer til at gå til lægen, hvis blot man tilhører risikogruppen mænd. Derfor er interviewet med mig faktisk malplaceret i forbindelse med U-turn.
  U-turn handler om noget helt andet og langt mere spændende – i hvert fald det program jeg har set – om hvordan en lidelse, som mange interessenter; læger, medicinalindustri og Diabetesforeningen har karakteriseret som kronisk sygdom og anbefalet medicin for, jo-før-jo-bedre, faktisk kan reversere ved en ihærdig indsats fra deltagerne, endda en indsats, som ikke vel at mærke i princippet ikke behøver at involvere deres læge eller sundhedsvæsenet.
  På den måde er U-turn programmet da folkeoplysning, der giver mening, og en sund modvægt til de evindelige fejlfindingsprogrammer, hvor det ser ud som om, at sundhed er noget, der skal involvere regelmæssige undersøgelser hos lægen. U-turn handler om ressourcer og det er da forfriskende.
  U-turn bør ses af alle politikere så de måske kan få mod til at lovgive, regulere og indrette samfundet, så sundhed bevares, belønnes og fremmes hos andre end de mest priviligerede og højest uddannede, og nu også så de syge kan blive raske (ikke bare sunde). Kun på den måde kan sundhedsvæsenet undgå at blive overbelastet af utallige kontroller af alt overvejende samfundsbetingede tilstande (tidligere kaldet livsstilsbetingede) som forhøjet blodtryk, type 2 sukkersyge, stress og depression.

 2. Hej Anders,
  Jeg beklager meget, hvis du føler dine udtalelser er malplaceret i artiklen om sundheds-tv-programmer. Det undrer mig dog, at du mener, at det ikke passer ind. Artiklen handler om sundhedsprogrammer i tv generelt, og her har vi brugt U-turn som eksempel, da det er aktuelt og potentielt netop har inspireret flere til at søge læge (i følge diabetesforeningen). Det er altså ikke præsenteret som din kommentar på netop U-turn. Jeg har lyttet interviewet igennem, og jeg har under interviewet med dig brugt programmet som et eksempel.

  “Kan det mærkes ude i praksisserne, når der er tv-programmer om sygdomme, som for eksempel det her DR program U-turn, hvor seks diabetespatienter forsøger at blive medicinfri ved hjælp af en livsstilsomlægning?

  Det gør vi. Det kan vi vidst godt skrive under på. Det giver folk inspiration til at gå til lægen, med små og store bekymringer, som de måtte gå med.

  Hvad betyder det?
  Fornemmelsen er at folk kommer med nogle forventninger om, at de kan gå til lægen og så blive forsikret om at de er sunde og raske. Og det er jo i virkeligheden temmelig vanskeligt. Det med at undersøge raske mennesker er ikke nogen særligt god forsikring. Og det er svært at fortælle folk de tror. De fleste tv-programmer og kampagner handler altid om at du skal gå til lægen hvis du mærker noget. Problemet er, hvis der ikke nogen bolde at gå efter. Det at undersøge raske, det har ikke rigtig nogen forudsigelseskraft.
  Man kan ikke forsikre folk om, at de er raske. Eller sunde for den sags skyld. Det kan de bedre forsikre sig selv om. Der breder sig en forventning om, at hvis man skal forsikres om, at man er sund og rask, så skal man gå til lægen. Det mener jeg er en fejl. Der findes jo undersøgelser, der viser at folk er meget bedre til at monitorere sig selv, end lægen er. Selvvurderet helbred er bedre til at forudsige, end lægen.

  I forbindelse med programmet U-Turn, har der hver torsdag efter programmet været massiv trafik på diabetesforeningens hjemmeside. 7000 er blevet anbefalet at gå til lægen efter en lille selvtest. Hvad tænker du, om at så mange rådes til at søge læge efter et tv-program?

  Det synes jeg er uovervejet, Sundhedsvæsenet bliver ikke nødvendigvis belastet af de rigtige personer. Der er en skæv social fordeling. Dem der kommer til lægen for en sikkerheds skyld er som regel dem, der godt kunne klare sig selv, og finde ud af at læse de gode råd og omsætte dem til handling. De går så hen og optager lægens tid, for det kunne jo være at lægen kunne låne dem lidt motivation. Det er ikke de rigtige der går til lægen. Dem der skulle have hjælp, omsorg og støtte. Det er aldrig dem. Udsendelserne rammer sjældent de rigtige personer

  De svage går ikke til lægen efter et underholdningsprogram på DR. De har alverdens andre faktorer der begrænser dem. De går ikke hen og snakker med lægen om deres sundhed. Dem der kommer er dem der godt kunne klare det selv. Synes ikke de rammer målgruppen. ”

  De bedste hilsner,
  Sophie Kastrup
  Journalist

Skriv kommentar