Torsten Toftegaard Nielsen er død

Torsten Toftegaard Nielsen er død Professor, overlæge, dr. med. Torsten Toftegaard Nielsen er død, 68 år gammel.

Torsten Toftegaard Nielsen var speciallæge i kardiologi, intern medicin og endokrinologi. Siden 1986 overlæge ved hjertemedicinsk afdeling B, Århus Universitetshospital, Skejby (nu Aarhus Universitetshospital) og fra 1993 professor i Intern Medicin: Kardiologi ved Aarhus Universitet. 
 
Torsten Toftegaard Nielsen har været en af hovedmændene bag, at hjertebehandlingen ikke kun i Aarhus og Danmark i dag er i top men også på verdensplan.

Da hjerteområdet som det første flyttede ind i det nyåbnede Skejby Sygehus i 1987, flyttede Toftegaard Nielsen med, og helt i tråd med den pionerånd, der prægede det nye sygehus, var han med til at sikre at behandlingen af hjertepatienter blev stærkt optimeret, og at forskning og udvikling fulgte med sideløbende. Det udviklingsarbejde har skabt langt bedre behandlingsmuligheder for hjertepatienter – i Aarhus og i resten af verden.

Særligt fremhæves hans medlemskab af Styringskomitéen for Hjerteplanen fra 1992. På  det tidspunkt haltede behandlingen af danske hjertepatienter betydeligt bagefter behandlingen i de lande, vi primært sammenligner os med.

Det er Toftegaard Nielsens fortjeneste, at det blev dokumenteret, at efterslæbet skyldtes utilstrækkelig kapacitet på dette område i det danske sundhedsvæsen, og at der herefter blev anvist veje og modeller til opbygning af et system med tilstrækkelig kapacitet, effektivitet og kvalitet, således at behandlingen af danske hjertepatienter nu anses for at være førende i verden.

Toftegaard Nielsens omfattende forskning har belyst centrale aspekter af kroppens, og særligt hjertets stofskifte. Dette har ført til over 250 internationalt publicerede arbejder, en række lærebogskapitler og til doktordisputatsen ’Plasma citrate in relation to glucose and free fatty acid metabolism in man’, samt dannet baggrund for etableringen af forskningsgruppe, som arbejder med at udforske hjertets stofskifte med henblik på at påvirke det, så hjertet beskyttes bedst muligt mod vævsskade i belastede situationer som f.eks. ved en blodprop og under hjerteoperationer.

Forskningsgruppen indgår i dag i et internationalt samarbejde med bl.a. Oxford og Toronto. Foruden dette område var Toftegaard Nielsen inddraget i en række tilstødende forskningsfelter. Under Toftegaard Nielsens ledelse er der udgået ikke færre end 28 ph.d. afhandlinger og 4 doktordisputatser fra hjerteafdelingen.

Ved siden af forskningsaktiviteten var Toftegaard Nielsen bredt engageret i poltisk/administrativt/organisatorisk arbejde, som har haft stor såvel national som international betydning, herunder formand for Hjerteforeningen. Endelig har Toftegaard Nielsen været aktiv i en lang række videnskabelige udvalg og centre, heriblandt bestyrelsesmedlemskab i Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd.

Torsten Toftegaard Nielsen har modtaget en række hæderspriser, senest i 2010, hvor han modtog Hagedorn-prisen, der gives som belønning for en fremragende videnskabelig indsats inden for et område af intern medicin. 

Torsten Toftegard Nielsen havde netop valgt at gå på pension, da han pludselig blev ramt af en hjerneblødning og døde søndag 21. august. Han efterlader sig hustru og to børn, samt børnebørn .

Torsten Toftegaard Nielsen bisættes fredag den 26. august 2011 kl. 12.00 fra Frederikskirken, Højbjerg,