Torben Stentoft: Rigshospitalet skal være i Top 50

Torben Stentoft: Rigshospitalet skal være i Top 50 Rigshospitalet skal være i Top 50 blandt verdens førende hospitaler, lyder Torben Stentofts ambition. »Top 10 i verden vil være urealistisk, fordi de alle befinder sig i USA og har adgang til forskningsmidler, som vi aldrig kommer i nærheden af,« siger han.

Rigshospitalet har fået en jysk direktør.

Den 53-årige Torben Stentoft, og tidligere lægelig direktør på Hvidovre Hospital, er rykket ind med cykelhjelm i de historiske direktionslokaler på Rigshospitalet.

Et topjob, som han går til med hjelmen i hånden og en indstilling om, at det ikke nytter noget at møde op med store strukturplaner, før man kender virksomhedskulturen.

Det er ikke beskedenhed, der præger Torben Stentoft, når fremtidens mål skal sættes. Han vil benchmarkes med internationale konkurrenter som hospitaler i Kiel, Hamborg, Malmø og Göteborg, og herhjemme skal hospitalet udvikles i tråd med Juhl-udvalgets opfattelse af Rigshospitalet som hele landets hospital for de sygdomme, der kun skal behandles ét sted.

Torben Stentoft sidder i hvid skjorte og sorte bukser på sit kontor på Hvidovre Hospital.

Alt er pakket ned undtagen en bog om Lægeforeningens historie og en kirurgi-bog med titlen ’Better’.

Stentoft kigger med store øjne, som om han venter på at høre, hvilket eksamensspørgsmål han har trukket.

»Hvad siger man for at få stillingen som direktør for landets største hospital?« lyder det, og Torben Stentoft begynder på et forsigtigt svar.

»Jeg har sagt, at Rigshospitalet skal blive bedre til at kommunikere, og at vi skal have sat en visionsproces i gang, så der bliver et mål at række frem efter. Men jeg har også sagt noget om, at jeg er god til at få folk med mig – på den gode måde,« siger Torben Stentoft.

Han understreger, at det ikke er ment som en kommentar til de seneste års pressesager om dårlig hygiejne og efterårets kritik af Rigshospitalets behandling af patienter med lungehindekræft.

»Jeg ville have handlet på samme måde, som Rigshospitalets direktion gjorde. Jeg synes, det har været rigtigt at bakke fagfolkene op, fordi der var tale om, at de blev slagtet af medierne,« siger Torben Stentoft.

Ny kommunikationschef
Kommunikation er et af hans store satsningsområder.

Der er lige indhentet en ny kommunikationschef, Marianne Uldall, der har en fortid fra lignende stillinger i HS og Region Hovedstaden, og hun bliver placeret i en nyoprettet stabsfunktion i direktionen.

Kommunikationen skal styrkes både på de indre og de ydre linier, og Torben Stentoft har ambitioner om, at ledere på alle niveauer skal have en forpligtigelse til aktivt at samarbejde med medierne og kommunikere offensivt.

»Lederne er nødt til at udvikle kompetencer på det område, fordi deres medarbejdere forventer, at de kommunikerer, og fordi samfundet har en naturlig interesse i, at der er gennemsigtighed i, hvad der foregår på Rigshospitalet. Lederne skal kunne kommunikere, og de skal gøre det hele tiden,« siger Torben Stentoft.

Førende på forskningsområdet
På det faglige plan vil Stentoft udbygge Rigshospitalets position som landets førende inden for den lægevidenskabelige forskning.

Han vil ikke pege på, hvilke behandlinger hospitalet skal være ene om at udføre, eller hvilke områder der skal satses på, når Rigshospitalet skal finde sin rolle i en nordeuropæisk og skandinavisk sammenhæng.

»Rigshospitalet skal være førende på nogle områder, men det er ikke en beslutning, man bare kan tage teoretisk. Det er en praktisk beslutning, som udspringer af, at hospitalet står stærkt, og at vi kan udrette noget på et område i en europæisk sammenhæng. Jeg har en ambition om, at Rigshospitalet skal være i Top 50 blandt verdens førende hospitaler. Top 10 i verden vil være urealistisk, fordi de alle befinder sig i USA og har adgang til forskningsmidler, som vi aldrig kommer i nærheden af,« siger Torben Stentoft.

Når det gælder Rigshospitalets status inden for stråleterapi, kalder han det for en selvfølge, at staten skal bevilge en milliard til at bygge et partikelterapianlæg på Rigshospitalet.

»Ja, naturligvis skal Rigshospitalet have en partikelkanon. Hospitalet er et veletableret center på stråleterapi i dag og skal være med i den internationale frontlinje, som i øjeblikket rykker med ny forskning inden for partikelterapi,« siger Torben Stentoft.

Han er helt på det rene med, at en af hans store opgaver bliver at bruge en del ledelsesmæssig energi på at diskutere med lægegruppen, som står stærkt på Rigshospitalet.

»Forholdene for lægerne er ikke anderledes end på andre hospitaler, men det er andre læger, der er på Rigshospitalet. De har kæmpet for den funktion, de har. Det er et travlt og kompetitivt miljø, og det kan jeg godt li´. Hellere energi og kompetence end for megen tilpasningsdygtighed,« siger Torben Stentoft.

Han vil gerne være en synlig leder. Han lægger ud med at konstatere, at han er mere talende og langt mindre diplomatisk end sin forgænger i jobbet Jørgen Jørgensen, som er rykket videre til en stilling som direktør for Århus Universitet.

»Jeg har nogle rimeligt klare meninger og kommunikerer hele tiden,« siger Torben Stentoft og cirkulerer lidt rastløst rundt på det lille kontor på Hvidovre Hospital, som i denne uge bliver skiftet ud med et kontor med småsprossede glasdøre og en lille fransk altan med udsigt til Rigshospitalets centralkompleks og helikopterlandingspladsen på toppen af 16 sal. 

Skriv kommentar