Efter flere års lægejagt: Praktiserende læger flytter til Tingbjerg
Københavns Kommune, Region Hovedstaden og PLO Hovedstaden er gået sammen om rekrutteringsprocessen, der har ført til ansættelsen af to praktiserende læger i Tingbjerg. - Foto: Ann Priestly

Efter flere års lægejagt: Praktiserende læger flytter til Tingbjerg Kommune, region og PLO er i fællesskab lykkedes med at skaffe to læger til ghettoen Tingbjerg i København.

Gratis teletolkning, en socialrådgiver til rådighed i to år og hjælp til at finde lokaler. Det er alt sammen stillet i udsigt til de to praktiserende læger, som netop er blevet ansat i København-bydelen Tingbjerg. Københavns Kommune, Region Hovedstaden og PLO Hovedstaden er gået sammen om rekrutteringsprocessen, der har ført til ansættelsen af de to læger. Og samarbejdet har været vigtigt som led i at skabe lige adgang til læge, forklarer Ninna Thomsen (SF), sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune.
»Vi har som kommune valgt at gå ind i det her arbejde, fordi vi mener, at det er afgørende, at der bliver gjort en fælles indsats for at komme lægemanglen i Tingbjerg til livs. Tingbjerg er et udsat område, og vi er nødt til at tænke ud af boksen, hvis vi skal lykkes med at skabe større social lighed i sundhed på tværs af byen,« siger hun.

Gratis tilbud om teletolk
Området har siden maj 2015 været uden nogen praktiserende læger, men med de to nye kapaciteter kan 3200 af bydelens knap 6000 borgere se frem til en væsentligt kortere tur til lægen. Det er rigtig positivt, mener også Karin Zimmer, formand for PLO-Hovedstaden.
»Det er meget glædeligt, at borgerne i Tingbjerg nu får to praktiserende læger midt i deres eget lokalområde. Vi har i denne sag oplevet et meget positivt samarbejde med både Region Hovedstaden og Københavns Kommune om at finde en løsning. I PLO-Hovedstaden er vi rigtig glade for de ekstra tiltag, der er kommet fra Københavns Kommune med en socialrådgiver og med at finde egnede lokaler. Det er sådanne helt konkrete lokale tiltag, der skal til for at finde løsninger på lægemanglen«, siger hun.
Dagens Medicin skrev i sidste måned, at to læger havde søgt de opslåede stillinger i Tingbjerg-området. Og nu er stillingerne altså blevet besat, blandt andet som resultat af det tværsektorielle samarbejde, der også har været brugt i forbindelse med ansættelser af læger i andre udsatte områder, blandt andet Ishøj og Halsnæs.
Også regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), glæder sig over, at en stærk indsats for at trække læger til området har båret frugt.
»Vi har fra politisk side i regionsrådet insisteret på, at du skal have en læge tæt på, hvor du bor – også i Tingbjerg. For at lokke lægerne til har vi blandt andet tilbudt gratis opkobling til teletolkning, så lægen har nem adgang til en professionel tolk, hvis der er brug for det. Jeg er glad for, at vi efter en fælles indsats med PLO-Hovedstaden og kommunen kan tilbyde en tryg løsning til alle dem, der bor i Tingbjerg; og så vil det helt sikkert også bidrage til en positiv udvikling i området,« siger hun.
Tingbjerg er af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kategoriseret som ét af 25 ghettoområder i Danmark. De to lægepraksisser i området åbner inden for et år.

Skriv kommentar