Tilliden gik op i røg

Tilliden gik op i røg

Regeringens sundhedsudspil består af en række små initiativer med lille reel betydning, men stor symbolbetydning

Valgløfter op i røgBlandt den nye regerings mange projekter var der særligt ét, som ragede op. Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal havde mod og mandshjerte nok til at love en massiv forhøjelse af cigaretafgifterne — og i øvrigt også de andre giftskatter. Endelig kom der politikere til, som godt ved, at det kræver hårdhændede metoder at få danskerne til at holde op med at ryge.

Men rød blok sprang op som en løve og faldt ned som — en regnorm. Da finanslovsforslaget endelig blev lagt frem, så var afgiftsforhøjelsen skrumpet fra de bebudede ti kr. til tre kr., fra et effektivt værn til et ligegyldigt afgiftsløft.

Hvilken skuffelse.

Vælgerne havde givet deres stemme i tillid til, at forhøjelsen af giftskatterne ville blive gennemført. Med god grund. Under hele denne valgkamp har der ikke været nogen form for vaklen. Og da slet ikke, når repræsentanter fra den daværende regering fremturede med, at det kunne føre til stigende grænsehandel. Så vrængede socialdemokraterne og SF’erne på næsen og slog det overlegent hen.

Den reaktion var forventelig, eftersom sundhedspolitikerne fra de to partier hånede daværende sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, for netop at bruge argumentet med den stigende grænsehandel til undslå sig for at følge rådene fra Mette Wiers Forebyggelseskommission.

Jakob Axel Nielsen, der havde gjort forebyggelse til sit private projekt, kom til at fremstå noget forpjusket. Det var lige før, man fik ondt af ham.

Personligt ville han nok godt have hævet tobaksafgifterne, men regeringskollegerne i Venstre var imod.

Tænk engang, nu har rød blok valgt at gøre forgængernes argumenter til sine egne, og så ender det med, at prisen på en cigaretpakke kun forhøjes med en brøkdel. Det vil ikke få ret mange til at holde op med at ryge, endsige aldrig gå i gang. Det ved man til gengæld, at en høj pris vil føre til. Det er senest dokumenteret i en rapport fra DSI. Den peger på en prisstigning på syv kr. som den rette velafbalancerede løsning.

Men ti kr. oveni ville have endnu større effekt. Så skidt med grænsehandlen. Danskernes levetid er simpelthen for lav. Vi dør for tidligt, og tobakken er langt den største dræber. Da denne regering skulle vælge, grænsehandel eller sundhed, så den valgte grænsehandlen.

Rigtig mange vælgere troede, at rød blok ville betænke sundheden. Det indtryk blev givet under valgkampen. Men det er altså ikke tilfældet, og derfor er der tale om et løftebrud af dimensioner.

På en måde er det betegnende for denne regerings første måneder. Ikke bare er den løbet fra sine løfter, den er også løbet fra dem på den helt forkerte måde. Rigtig mange af de aflyste initiativer var baseret på et elendigt forarbejde. Det gælder denne tobaksafgift, som pludselig skrumper ind af hensyn til grænsehandlen. Var det virkelig nyt? Utroligt, at politikere, der ønsker at have ansvar, har forberedt så vigtigt et indgreb så dårligt.

S og SF lovede også at nedbringe ventetiden i skadestuerne til 30 minutter. Men det kunne ikke lade sig gøre. Man havde regnet forkert, viste det sig. Der var heller ikke mod til at give psykiatrien, hvad den havde brug for — og det lidt, psykiatrien får, tages fra satspuljerne og er således ikke en gave fra regeringen.

Ellers består regeringens sundhedsudspil af en række små initiativer med lille reel betydning, men stor symbolbetydning. Tolkegebyret er fjernet. Brugerbetalingen på fertilitetsbehandling er væk. Akuthelikoptere. Den slags. Løftet om at fjerne fradraget for sundhedsforsikringer lever regeringen også op til, og det finansierer faktisk alle de nye sundhedsinitiativer, idet psykiatriinitiativerne jo finansieres af satspuljemidler. På den måde tjener den nye regering ligefrem penge på sundhedsområdet, penge, der så anvendes på andre områder, f.eks. motorveje.

Af større nye initiativer er kun, at den nye regering har afsat to gange 20 mio. kr. til at udarbejde kliniske retningslinjer i 2012 og 2013. Det er bestemt et vigtigt fremskridt. Men det har i den grad fordrejet Lægeforeningens syn på den nye regerings sundhedspolitik, at formand Mads Koch bryder ud i jubelsang: »Det er positivt, at finanslovsforslaget er ambitiøst, når det gælder forebyggelse, og at der er politisk vilje til at sikre området flere midler. De afgifter, som indføres på slik, øl, sodavand mv., vil bidrage til at få et skadeligt forbrug ned.«

Er Lægeforeningen virkelig så tilfreds med den beskedne regulering af giftskatterne? Den er faktisk så uambitiøs, at det er tydeligt, at den slet ikke handler om danskernes sundhed, men om at skaffe penge til huse.

Der er ingen grund til at juble. Tværtimod er den nye regerings sundhedsudspil dybt skuffende. Mange havde forventet, at den ny regering ville have mere påhjerte. Men man valgte en uhyre beskeden forhøjelse af tobaksafgifterne, og bagefter fortæller landets nye sundhedsminister, Astrid Krag, at hun ikke har adgang til pengetræerne, og derfor kan der desværre ikke findes finansiering til f.eks. epilepsi-hospitalet Filadelfia.

I stedet henviser hun en patientgruppe, der hører blandt landets svageste, til at hente hjælp på andre hospitaler — som desværre allerede har erkendt, at de ikke kan hjælpe patienterne.
Men denne regering har faktisk adgang til træerne, hvor pengene gror. Man kunne have drejet mere på tobaksafgiften. Bare fem øre ekstra på smøgerne ville have givet Filadelfia dets overlevelse.

Se, det kan man kalde en dårlig start.