Tillid er godt, men … Hvorfor er kontrol nødvendig? Fordi vi er mennesker.

Så sker det igen.

Vi skal have tillid til medarbejderne i den offentlige sektor. De unyttige registreringer skal væk. Alle er begejstret, både de faglige organisationer og politikerne.

Jeg har nogle problemer med den slags generelle udsagn, som ingen kan være imod. Udsagn, der dækker over det reelle problem: at der mangler penge. Tillid giver ikke flere sygeplejersker i nattevagt eller mere tid pr. patient i ambulatorierne.

Det første problem er: Hvem har haft mistillid tidligere? Jeg kender ingen ledere i det system, jeg kom fra, som har haft mistillid til medarbejderne. Tværtimod har tilliden altid været stor, og mig bekendt er der ingen, der har blandet sig i kontakten mellem fagperson og borger/patient.

Når man lytter til debatten, er det alle de unødvendige registreringer, der er tegn på mistillid. Atter er det svært præcist at få det defineret. At der i hjemmeplejen er et minuttyranni, kan ikke udelukkes, men jeg synes nu ikke, at det er målingen af tid, der er problemet, men antallet af besøg, som den enkelte SOSU skal nå. Igen økonomi.

Det andet problem er, at i mange situationer er kontrol faktisk bedre.

Ikke for at slå det enkelte personale, men for at sikre patienterne den bedste behandling. Vi snakker meget om at gå fra aktivitetsfinansiering til finansiering ved at belønne kvalitet.

I en nylig undersøgelse fra USA blev det fastslået, at for at forbedre kvaliteten af behandlingen og gøre behandlingerne billigere, er det nødvendigt, at den enkelte læge kender resultatet af hendes egne behandlinger samt prisen på behandlingen.

Det vil nogen kalde kontrol, men det afhænger efter min mening af, hvordan man bruger data. Der skal virkelig være tillid mellem medarbejder og leder.

Et andet område, hvor kontrol er bedre end tillid, er på hygiejneområdet.

Vi har vist, at alarm på toiletterne øger antallet af medarbejdere, der vasker hænder efter toiletbesøg. I USA tager man nogle steder mere radikale tiltag i brug. På en intensiv afdeling videoovervåger man personalet. Videoen bliver kontinuerligt set i Indien. Hvis en medarbejder glemmer f.eks. at spritte hænder, kommer der straks en besked på telefonen.

Det lyder drastisk, men det giver færre infektioner.

Spørgsmålet er, om vi kan tillade ikke at indføre systemer, der giver mere sikker patientbehandling, også selvom medarbejderne vil føle det som kontrol.

Hvorfor er kontrol nødvendig? Fordi vi er mennesker. Mennesker på godt og ondt. Vi er ikke maskiner. Vi glemmer, springer over og handler nogle gange irrationelt.

Hvorfor mon bilfabrikanter installerer alarm, hvis man ikke bruger sikkerhedssele? Ikke af hensyn til dem, som konsekvent ikke bruger sikkerhedssele, men af hensyn til os, der glemmer.

Vi bliver nødt til at kontrollere det, vi gør.

Spørgsmålet er derfor, om vi kan skabe et miljø, hvor man bruger resultaterne til at bedre patientbehandlingen frem for at slå hinanden i hovedet

Skriv kommentar