Syddanske sygehuse vil betale for lægers efteruddannelse Hospitalsledelserne i Region Syddanmark har truffet en pricipiel beslutning om, at læger på regionens hospitaler skal betale for lægernes efteruddanelse, så der opstår habilitetsproblemer.

Fremover kan læger i Region Syddanmark uddanne sig og holde sig opdateret på seneste viden inden for deres område uden at sætte deres habilitet over styr. Hospitalerne i Region Syddanmark vil betale for efteruddannelse af lægerne. Det har Region Syddanmarks koncernledelsesforum besluttet, skriver Region Syddanmark. Indtil videre er der tale om en principiel beslutning. Hvordan den nye ordning praktisk skal føres ud i livet, melder hospitalsledelserne endnu ikke noget om.

Beslutningen kommer i kølvandet på, at habilitetsreglerne i Medicinrådet er blevet strammet således, at de læger, der rådgiver om medicinindkøb, ikke må tage imod kongressrejser fra lægemiddelfirmaer eller fra konkurrenter til firmaer, der har en sag i behandling i rådet. Derudover må de ikke have deltaget i advisory boards inden for de seneste to år.  En skærpelse af habilitetskravene, der i maj fik reumatologerne til kollektivt at melde sig helt ud af fagudvalget.

Det har indtil nu været normalt, at læger både i Region Syddanmark og resten af landet har deltaget i medicinske kongresser i udlandet og anden efteruddannelse betalt af lægemiddelfirmaer. Det har betydet, at der kunne rejses tvivl om lægernes habilitet, når de skulle udskrive medicin og rådgive i medicinrådets fagudvalg. Men det skal nu være slut i Region Syddanmark.

»Vores læger skal selvfølgelig have mulighed for at efteruddanne sig ved at deltage i lægekongresser. Men vi vil også gerne have, at de deltager i Medicinrådets arbejde. For at der ikke skal herske nogen tvivl om lægernes uvildighed, synes jeg, at det er en god løsning at lade sygehusene selv stå for finansieringen af lægers og andre ansattes efteruddannelse« siger regionsdirektør, Jane Kraglund.

Nu skal regionen i gang med at udarbejde de nye retningslinjer for den nye praksis på området. Retningslinjerne skal blandt andet beskrive, hvilke typer af efteruddannelse de syddanske sygehuse skal finansiere. Der foreligger ikke noget bud på, hvor meget det vil koste sygehusene at finansiere lægernes efteruddannelse, men lægefaglig direktør på Sygehus Lillebælt, Mads Koch Andersen, tror ikke det bliver et problem.

»Vi har kigget på, om det er noget, vi kan løfte med vores økonomiske rammer. og det er vores vurdering, at det kan vi godt. Det drejer sig i virkeligheden ikke om så mange kongresser. De er jo ikke alle sammen af sted hver uge, det er måske en gang om året eller lidt oftere for nogle få læger,« siger han.

Skriv kommentar