2,5 mio. kr. til forskning i børneastma

2,5 mio. kr. til forskning i børneastma Afdelingslæge Sune Rubak har fået bevilget 2,5 mio. kr. til et projekt, der skal optimere kontrolforløb, behandling og samarbejde om børn med astma i almen praksis og sygehusenes børneastma ambulatorier

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Midtjylland har tildelt én mio kroner til projektet ‘Implementering og effekt af børneastma forløbsprogram – Shared care i Region Midtjylland’ og Folkesundhed i Midten har bevilget godt 1,5 mio. kr.

Projektet skal gennemføres med læge Mette Sørensen Langfrits som ph.d.-studerende.

Projektet fokuserer på et samarbejde mellem hospital og praksissektor via specifik implementering af et børneastma forløbsprogram, som skal sikre at flere børn med astma er velkontrollerede med en god livskvalitet samt forebygge kroniske lungeforløb.

Der er udviklet et forløbsprogram som kan integreres i både hospitals og praksissektor, hvorfra der fremadrettet arbejdes på at kunne komme med praksisnære og anvendelsesorienterede resultater som kan implementeres i det fremtidige samarbejde på området.

Projektet er et shared care-samarbejde forankret i både pædiatri, praksis og folkesundhed.

Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn. Der er alene i Region Midtjylland ca. 11.000 børn (0-15 år) i fast anti-astmatisk behandling. Astma har store personlige og samfundsmæssige omkostninger med øget sygelighed, store udgifter til medicin og samfund generelt.

Med i projektet er

  • Sune Rubak, afdelingslæge, Lektor, ph.d., pædiatrisk afdeling, Aarhus Universitetshospital
  • Reimar W. Thomsen, afdelingslæge, Lektor, ph.d., Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
  • Arne Høst, overlæge, Lektor, dr.med. Pædiatrisk Afdeling H, Odense Universitetshospital, HCA
  • Lars G Hansen, ledende Overlæge, Børneafdelingen, Regionshospitalet Viborg
  • Jens M. Rubak, praktiserende læge, Regionspraksiskoordinator, Århus, Praksisenheden, Afdelingen for Sundhedsfremme og Forebyggelse
  • Mette Sørensen Langfrits, reservelæge, ph.d.-studerende, Pædiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, A-forskningsenhed (Institut for Klinisk Eksperimentel Forskning, Aarhus Universitet)

Skriv kommentar