Sundhedsøkonom undrer sig over Kræftens Bekæmpelse Det er et skråplan, at Kræftens Bekæmpelse står som medunderskriver på aftalen om patientansvarlige læger, mener professor i sundhedsøkonomi. Direktør i Kræftens Bekæmpelse forstår ikke kritikken.

Patienterne skal opleve, at de har én læge, som tager ansvar for deres behandlingsforløb. Derfor har regeringen og regionerne lavet aftalen om patientansvarlige læger.

Aftalen er underskrevet af bl.a. Sundhedsministeriet, Danske Regioner, Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger.

Men også Danske Patienter og Kræftens Bekæmpelse er medunderskriver og det undrer Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi- og politik ved SDU.

»For det første har Kræftens Bekæmpelse ikke noget med finansieringen at gøre og for det andet har de ikke har noget med implementeringen at gøre. Det er bl.a. derfor at Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd står med. Det er helt usædvanligt, at en patientorganisation står som underskriver. Det vil svare til, hvis næste gruppe man sætter fokus på er ældre demente patienter, så skal Ældresagen også skrive under på det. Der er jo ikke noget ansvar hos dem. Kræftens Bekæmpelse har fostret ideen, og det er selvfølgelige ikke uvæsentligt, men det er usædvanligt, at de af den årsag, står som medunderskriver,« siger Kjeld Møller Pedersen.

Ingen fordele

Danske Regioner er sammen med Danske Patienter, Kræftens Bekæmpelse, Overlægeforeningen, Yngre Læger og Dansk Sygeplejeråd enige om, at indførelsen af patientansvarlige læger påbegyndes i 2017. Først for kræftpatienter og siden for alle patienter.

Regeringen har i Kræftplan IV fastsat en national målsætning om, at mindst 90 procent af alle kræftpatienter i 2020 oplever, at de har en patientansvarlig læge.
At patientforeninger står som medunderskriver kan, ifølge Kjeld Møller Pedersen, skabe nogle utilsigtede problematikker, hvis det kan ende med at blive en norm.

»De bliver opfattet på linje med andre parter, når de står som medunderskriver. Når det drejer sig om Danske Patienter, så repræsenterer de dog alle patienter, og så er det forklarligt, men dog stadig usædvanligt,« siger Kjeld Møller Pedersen og forklarer:

»Problemet er, om Kræftens Bekæmpelse skal til at være aftalepartner i sundhedssystemet. Skal de f.eks. være aftalepartner, når vi laver kræftplan IV? De har udtænkt meget af den – men skal de være en ligeværdig partner uden at have ansvar og uden at være til at finansiere det. Det mener jeg ikke. Der er ingen fordele. Tværtimod kan det skabe et billede af – også hos dem selv – at de er en meget stærk part. Det skaber et billede af, hvem der laver aftaler i det danske sundhedssystem og en patientorganisation bør ikke have den rolle. Det vil også være underligt, hvis det blev almindeligt. Det kunne skabe forventninger hos andre patientforeninger. I min forenklede verden skal man ikke stå med sundhedspolitisk, hvis man ikke har ansvar for finansiering og implementering.«

Underskriften forpligter

Leif Vestergaard Pedersen, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse, ser det ikke som et problem, at Kræftens Bekæmpelse har været til at lave aftalen om den ptatientansvarlige læge.

»For mig handler det her om, at rigtig mange står bag aftalen, og mange finder det her som en god idé. Det handler om en kulturændring og en mulighed for at patienten kender lægen. Jeg opfatter det ikke som noget eksklusivt, som noget der skal holde andre ude. Tværtimod er det et initiativ, der berører hele sundhedsvæsenet.,« siger han.

Han forklarer, at Kræftens Bekæmpelse har været med fra begyndelsen, hvor de sammen med Yngre Læger talte om det. Han forstår ikke kritikken eller bekymringen fra Kjeld Møller Pedersen om, at Kræftens Bekæmpelse har været medunderskriver på aftalen.

»Det forpligter os mere, end hvis vi ikke var medunderskriver. Det er helt evident, det er en understregning af, hvor vigtigt det er for patientens side. Det vi forpligter os til, er at bakke op og støtte op om aftalen og vise den tålmodighed, der skal til for at flytte de gode erfaringer og prioritere det daglige arbejde med den patientansvarlige læge,« siger Leif Vestergaard Pedersen.

Skriv kommentar