Starklint: Spørgsmålene fra salen gør mig klogere

Starklint: Spørgsmålene fra salen gør mig klogere Mødet mellem fagfolk på årets største hæmatologi-kongres genererer en masse spørgsmål, der driver forskningen og viden på området fremad. Det vil Jørn Starklint under ingen omstændigheder gå glip af.

Mange af de data, der de kommende dage vil blive præsenteret på den amerikanske hæmatologi-kongres ASH i San Diego, lægges stort set samtidigt ud på nettet. Hvis man kun var interesseret i at få den nyeste viden på området, kunne man i princippet nøjes med at følge kongressen fra sin computer hjemmefra.

Jørn Starklint, der er overlæge, ph.d., uddannelsesansvarlig på Medicinsk Afdeling; Hæmatologisk Sektion ved Regionshospitalet Holstebro, skal ikke selv præsentere data på kongressen.

Han vil dog nødigt gå glip af at være fysisk til stede i San Diego, da han i så fald skulle undvære alle de kvalificerede spørgsmål, der bliver stillet fra højt specialiserede fagfolk fra salen og de kloge svar, der kommer fra forskerens egen mund. Han ville også skulle undvære de inspirerende faglige diskussioner med kolleger på gangene og i de positive overraskelser, poster-præsentationerne ofte medfører, også indenfor områder, som ikke var hans primære fokus.  

»Ud over at blive madet og inspireret med ny viden, glæder jeg mig til at høre foredragsholdernes reaktioner på kvalificerede spørgsmål fra salen – spørgsmål, som man højst sandsynligt selv ville stille sig, hvis man selv forsøgte at læse sig ind på litteraturen uden dog at have nogen mulighed for at kunne få et prompte svar,« siger Jørn Starklint.

Et andet vigtigt aspekt er, at man på ASH kan knytte stærkere bånd med de danske speciallægekolleger, der til daglig arbejder på en anden afdeling i den modsatte ende af landet. Selvom Danmark er et lille land på den internationale skala, er der alligevel langt fra det barske Vesterhav ved Holstebro til forskningens højborge i København.

»Når man arbejder ude ved Vesterhavet, må man gøre en ekstra indsats for, at speciallægekollegerne i universitetsmiljøerne kender til ens eksistens. Hvis man er ansat på de store universitetsafdelinger, kommer det i højere grad af sig selv, da alle hæmatologer i hele landet ved, hvem, der arbejder her. Vi ude ved Vesterhavet ser folk ikke så tit. På ASH mødes vi på tværs af nationale barrierer og kan opnå en bedre føling med, hvad hinanden beskæftiger os med,« siger han og pointerer, at den tættere kontakt og forståelse hæmatologerne imellem i sidste ende kommer patienterne til gavn. Når man er på bølgelængde og kender til hverandres eksistens, er det meget lettere at samarbejde i det daglige,« siger han.

Skriv kommentar