Speciallægers ventelister på nettet Stor forskel på ventetiden inden for det enkelte speciale får flere amter til at offentliggøre vente-tiderne hos hver enkelt praktiserende speciallæge

I et forsøg på at få patienterne hurtigere i behandling er Københavns Amt begyndt at offentliggøre ventetiderne til behandling hos den enkelte privatpraktiserende speciallæger. Her kan patienter og praktiserende læger se, hvor lang køen til behandling er.

Baggrunden for den nye service er, at der er stor forskel på ventetiden inden for det enkelte speciale. Dertil kommer, at amtet har gode erfaringer med en lignende ordning kun for øjenområdet.

»Man vil inden for næsten alle områder kunne komme til hos en anden speciallæge inden de to måneder, som er vores mål,« siger Nina Berrig (K), formand for amtets sundheds- og forebyggelsesudvalg.

Københavns Amt er nummer to, som indfører ordningen. For et par år siden begyndte Fyns Amt at offentliggøre ventetiden for hver enkelt privatpraktiserende speciallæge. Oplysningerne indsendes fra praksis en gang om måneden.

Ventelisten bliver brugt

»Vi har ikke foretaget en egentlig evaluering af effekten, men får en del tilbagemeldinger på hjemmesiden fra især praktiserende læger, hvis hjemmesiden f. eks. er gået ned. Samtidig henviser vi selv patienter med spørgsmål om ventetider. I det hele taget er det vores  erfaring, at ventelisten bliver brugt. Den er også et udmærket styringsinstrumentet for amtet, når vi f. eks. skal tage stilling til, om der er mest brug for en hud- eller en øjenlæge,« siger fuldmægtig Jan Hermansen, Fyns Amt.

Rune Rask, privatpraktiserende øjenlæge i Odense, har stadig i dag en lang venteliste – et år for ikke-akutte patienter. Men den er skrumpet noget på det sidste. Om det skyldes de offentliggjorte ventetider, er dog svært at sige.

»Der er kommet to nye kolleger til på Fyn, så hvad der skyldes hvad, kan jeg ikke afgøre,« siger Rune Rask, som betragter ventelisteinformationerne på nettet som en udmærket service for borgerne.

Mette Ebdrup