Sophie Hæstorp vil være formand for regionerne
Foto: Joachim Rode

Sophie Hæstorp vil være formand for regionerne Regionsrådsformand for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp, går efter posten som formand for Danske Regioner. Regionerne i højere grad skal udfordre de folkevalgte politikere på Christiansborg, mener hun.

Når hjørnekontoret på fjerde sal på Dampfærgevej 22 med udgangen af dette år bliver ledigt, fordi formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (S), har valgt ikke at genopstille, melder Sophie Hæstorp (S) nu, at hun gerne rykker ind.

Som formand for Region Hovedstaden er hun klar til at udvide cv’et med et formandskab for Danske Regioner:

»Jeg stiller mig til rådighed. Med behørig hensyntagen til, at der er opbakning fra vælgerne og partiet,« siger Sophie Hæstorp.

Burde være mere offensive

Hendes beslutning om at gå efter formandsposten er ikke opstået, efter at pladsen pludselig er ledig efter denne periode. I et år har hun vidst, at hun agtede at gå efter posten.

»Regionerne har været under rigtig stor beskydning. Men det er også lykkedes at skabe nogle flotte resultater med meget sundhed for pengene. Nu står vi ved et sted, hvor vi skal gå fra et sundhedsvæsen, der har været enormt fokuseret på produktivitet, til et sundhedsvæsen, der er meget mere værdibaseret. Vi skal derhen, hvor det giver værdi for det enkelte menneske. Det har jeg længe ønsket, og jeg mener også, jeg har noget at kunne bidrage med,« siger Sophie Hæstorp og fortsætter:

»Bent har gjort det rigtig godt, men jeg synes også, at vi burde være mere offensive i forhold til Folketinget. Jeg har været i Folketinget i 10 år, og jeg kender mange af diskussionerne og processerne derindefra, og jeg mener, at Danske Regioner ville have godt af at dyrke flere af sine kontakter i Folketinget og på den måde være offensive. Det gør kommunerne jo,« siger Sophie Hæstorp.

»På sundhedsområdet betyder det meget, at man har en god dialog. Ikke kun med ministeren, men med alle partier i Folketinget,« siger Sophie Hæstorp.

»Det kan godt være, at Bent driller mig med at holde kontakten til det bagland, der hedder partiledelse. Og der er han mere en ener, og det har jeg stor respekt for, og det har jeg lært meget af. Men jeg tror også, at vi stiller os godt ved at have kontakt til en bred skare af politikere i Folketinget,« siger Sophie Hæstorp.

Vil skabe åbenhed

Selv siger den 42-årige formand, at det ikke lå i kortene, at hun skulle gå efter posten som formand for Danske Regioner, da hun blev valgt som regionsformand for tre et halvt år siden.

»Det lå ikke som en ambition hos mig. Det var en kæmpe mundfuld at sætte sig på toppen og skabe samarbejde med politikerne. Jeg har brugt de seneste tre et halvt år på at skabe en mere åben region og en region, hvor vi samarbejder mere med andre,« siger Sophie Hæstorp.

Og den åbne linje vil hun fortsætte, hvis hun bliver formand for Danske Regioner:

»Jeg vil være en formand, der skaber åbenhed, transparens og kommer i dialog med vores store medarbejderorganisationer. Det, der er forskel på at være formand for en region og det at stå i spidsen for Danske Regioner, er, at man har indflydelse på de mange forhandlinger, der foregår,« siger Sophie Hæstorp.

»Jeg vil gerne derhen, hvor det ikke er antallet af fødsler og operationer og ambulante forløb, det handler om, men hvor det handler om det, der giver værdi for borgerne,« siger Sophie Hæstorp og fortsætter:

»Incitamenterne på sundhedsområdet er lavet på en måde, der siger: Hvis vi behandler flere patienter, bliver vi belønnet, men hvis kommunerne får en borger indlagt, bliver de straffet. Det har praktisk gjort det svært at samarbejde. Vi har i Region Hovedstaden besluttet, at selvom både regioner og kommuner økonomisk taber på det, er det det eneste rigtige for borgerne. Det har været hul i hovedet, at der med Tværsektoriel Udredningsenhed på Bispebjerg Hospital ikke har været en økonomisk fordel, men vi gør det for patienterne. Det er skørt med sådanne incitamenter,« siger Sophie Hæstorp.

For at Sophie Hæstorp kan blive formand for Danske Regioner, kræver det, at hun bliver valgt i sin egen region, at rød blok får et godt valg, og at der i partiet er opbakning til, at hun skal være formand.

»Jeg kan gøre en forskel«

Bent Hansen har tidligere sagt, at han oplevede, at både Sophie Hæstorp og Ulla Astman var ved at positionere sig i forhold til at overtage pladsen efter ham. Og det billede genkender Sophie Hæstorp:

»Det, tror jeg da, er rigtigt. Andet ville være mærkeligt. Sådan er dynamikken i en gruppe. Grunden til, at jeg har ambitioner og tillader mig at række mig ud efter magten, er, at jeg tror, at jeg kan være med til at gøre en forskel. Jeg mener, vi skal have et mere åbent og menneskeligt sundhedsvæsen, og der tror jeg, at jeg har noget at bidrage med. Hvis ikke vi tror på det, vi gerne vil forandre, så skal vi lade være,« siger Sophie Hæstorp.

Foreløbigt vil Sophie Hæstorp fokusere på at få vælgernes opbakning i sin egen region til at kunne fortsætte som formand dér.

»Det her er jo ikke en traditionel valgkamp — i sidste ende afgøres det af partiets egne medlemmer og regionsrådets medlemmer. Jeg stiller mit kandidatur til rådighed, og hvis der er opbakning til det, vil jeg være rigtig glad for det. Jeg vil have ambitioner på sundhedsvæsenets vegne, uanset om det bliver mig eller en anden socialdemokrat. Mit fokus ligger på at blive genvalgt som regionsformand,« siger Sophie Hæstorp.

Skriv kommentar