Skærpede krav til energi går ud over nye hospitaler

Skærpede krav til energi går ud over nye hospitaler Fremtidens hospitaler skal mange steder leve op til store energikrav for 2015. Og det til trods for, at de udgifter, det medfører, ikke blev tænkt med, da pengene fra ekspertpanelet blev delt ud.

Endnu længe inden fremtidens hospitaler står færdige, tårner bekymringerne om økonomien sig op.

Det skyldes bl.a., at mange af hospitalerne skal leve op til Erhvervs- og Byggestyrelsens energikrav fra 2015. Det var en af de problemstillinger, der blev fremhævet, da repræsentanter fra fire af landets regioner diskuterede fremtidens hospital på Dagens Medicins konference i sidste uge.

De fire personer var afdelingschef Niels Uhrenholdt fra Region Nord, projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen fra Region Midt, Søren Bredkjær fra psykiatrien i Region Sjælland og chefkonsulent Lars Jørgen Andersen fra Region Syd.

Skærpede krav
Problemet er, at der i de penge, der er delt ud fra ekspertpanelet ikke er taget højde for de nye energikrav, som koster penge at efterleve. 

»Pengene er givet som 2009-penge, men der er siden sket skærpelser i kravene til byggeriet,« siger Niels Uhrenfeldt. 

»Fra Statens Byggeforskningsinstituts rapport om økonomisk analyse af nybyggeri 2020 ved vi, at det at gå fra Bygningsreglement 2008 til BR 2010 koster fem pct. ekstra pr. kvm, og at det koster yderligere fem pct. at gå fra BR 2010 til BR 2020. Dette svarer i alt til knap 2000 kr. pr. kvm.,« fortæller Niels Uhrenfeldt.

Det er op til de enkelte kommunalbestyrelser at stille de evt. yderligere krav, der ønskes opfyldt af hospitalerne på energiområdet f.eks. gennem bestemmelser i lokalplanerne. 

»Region Nordjylland har indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være klimaregion. Det indebærer et særligt fokus på bæredygtighed. I projektbeskrivelserne har vi formuleret det på den måde, at man skal forsøge at energioptimere inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed,« siger Niels Uhrenfeldt.

I Region Midtjylland har indfrielsen af de skyhøje energikrav betydet forringelser på andre fronter, siger Frank Skriver Mikkelsen.

»I Aarhus skal vi bygge efter energikravene fra 2015, og det er en udfordring,« siger Frank Skriver Mikkelsen.

»Det er klart, at det medfører fordyrelser at leve op til kravene, og det kan vi kun hente et sted, og det er i den kliniske kapacitet. Nu er kravene en integreret del af projektet, men vi kunne have gjort det billigere, hvis ikke vi skulle leve op til det,« siger Frank Skriver Mikkelsen.

Han er enig i, at der ikke blev taget højde for fordyrelserne, da pengene blev uddelt. 

»Min holdning er, at der bør tilføres penge til de projekter, der lever op til de højere energikrav, der kommer fra centrale steder,« siger Frank Skriver Mikkelsen.