Skalpeltest

Den gyldne skalpel 2017

Nominer kandidater til at modtage Den Gyldne Skalpel – sundhedsvæsenets initiativpris.

Trin 1 af 5 - Angiv navn, titel, arbejdsplads og kontaktoplysninger på den eller de personer (afdeling/enhed), som du vil nominere

20%