SF: Socialdemokratiet holder hånden under effektiviseringskrav
Erik Christensen forsvarede sig mod kritikken fra resten af hans egen blok: »Vi vil ikke afskaffe produktivitetskravet, før vi har et gennemarbejdet bud på, hvad der skal sættes i stedet. Alt andet er uansvarligt,« sagde han.

SF: Socialdemokratiet holder hånden under effektiviseringskrav Det skuffer SF og flere andre partier, at Socialdemokratiet ikke vil stemme for en afskaffelse af kravet om årlige effektiviseringer på to procent i sundhedsvæsenet.

»Jeg er enormt forundret og virkelig ærgerlig over Socialdemokratiet.«

Sådan siger SF’s sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, efter en forespørgselsdebat i Folketingssalen torsdag aften, hvor socialdemokratisk tøven var medvirkende til, at der ikke kunne skaffes flertal for en vedtagelse om at afskaffe det i sundhedssektoren så forhadte to-procent-krav.

»Med socialdemokratisk støtte havde det været muligt at danne flertal,« konstaterer SF’eren.

Også Enhedslisten er skuffet over socialdemokraterne.

»Det er en våd klud i hovedet på alle de regionsrådsmedlemmer og personaleorganisationer i sundhedsvæsenet, der har sagt, at produktivitetskravet er dybt skadeligt for patienterne,« sagde Enhedslistens sundhedsordfører, Stine Brix, ved Folketingsdebatten, der løb over to og en halv time sent torsdag aften.

Hun blev bakket op af sin partikollega Finn Sørensen, der er medlem af Folketingets sundhedsudvalg.

»Nu får vi bekræftet, at Socialdemokratiet ikke er med på den rigtige side af kampen,« sagde Finn Sørensen.

Forespørgselsdebatten var indkaldt af SF, der med udgangspunkt i en ny kampagne mod to-procent-kravet fra en række personaleorganisationer i sundhedsvæsenet, forsøgte at samle flertal for et forslag til vedtagelse om at ’stoppe det årlige krav om 2 pct. prduktivitetsstigninger’, men samtidig bakke op om ’aftalesystemet og de økonomiaftaler, som den til enhver tid siddende regering indgår med regionerne’ og holde sig ’indenfor rammerne af en ansvarlig økonomisk politik’.

 

 

SF havde fremsat forslaget sammen med Dansk Folkeparti, og de to partier havde håbet på socialdemokratisk støtte, hvilket ville have sikret flertal for forslaget.

Den galej var Socialdemokratiet dog ikke med på. Partiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, har ellers tidligere kritiseret systemet – uden dog at kræve produktivitetskravet afskaffet nu og her.

»Vi er nået til et sted, hvor personalet simpelthen ikke kan løbe stærkere. Vi er også nået til et punkt, hvor man mange gange ikke gør det bedste for patienten, men i stedet gør det bedste for systemet. Sådan må det aldrig være,« sagde Flemming Møller Mortensen således til TV2 i december sidste år.

S: »Uansvarligt«

Ved debatten i Folketinget torsdag aften var Socialdemokratiet repræsenteret ved folketingsmedlemmet Erik Christensen, og han forsvarede sig mod kritikken fra resten af hans egen blok.

»Vi vil ikke afskaffe produktivitetskravet, før vi har et gennemarbejdet bud på, hvad der skal sættes i stedet. Alt andet er uansvarligt,« sagde Erik Christensen.

Socialdemokratiet havde sammen med regeringspartierne fremsat sit eget forslag til vedtagelse, som ikke kræver to-procent-kravet afskaffet, men blot ønsker eventuelt utilsigtede virkninger af kravet undersøgt. En sådan undersøgelse er imidlertid allerede undervejs.

Selv hvis der havde været flertal for kravet om at opgive to-procent-kravet, havde regeringen reelt ikke været bundet af det. Økonomiaftalen mellem stat og regioner skal ganske vist stemmes igennem Folketingets finansudvalg i form af et aktstykke. Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale, der tilsammen har flertal, har imidlertid vedtaget en musketer-ed om altid at stemme for de økonomiaftaler, den til enhver tid siddende regering indgår med kommuner og regioner.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, signalerede dog tidligere på foråret, at afskaffelsen af produktivitetskravet vil være et kardinalpunkt for partiet ved årets finanslovforhandlinger, der ventes indledt umiddelbart efter sommerferien.

Enhedslisten ville på den baggrund gerne vide, om det skal forstås således, at en afskaffelse af produktivitetskravet i forbindelse med forårets økonomiforhandlinger er en forudsætning for,  Dansk Folkeparti kan lægge stemmer til den næste finanslov.

»Ja. Hvis det ikke var et krav, var vi nok ikke kommet med det her forslag til vedtagelse (om at afskaffe produktivitetskravet, red.). Der står det meget firkantet. Det skal væk,« svarede Dansk Folkepartis finansordfører René Christensen fra Folketingets talerstol torsdag aften.

Andre forslag

Udover de to forslag fra regeringsblokken og Socialdemokratiet på den ene side og Dansk Folkeparti og SF på den anden side, havde også Enhedslisten og Alternativet fremsat sit eget forslag til vedtagelse.

De to venstrefløjspartiers forslag indebar på linje med forslaget fra Dansk Folkeparti og SF, at to-procent-kravet skal afskaffet. Derimod indeholdt forslaget fra Enhedslisten og Alternativet hverken en generel støtte til aftalesystemet eller en tilkendegivelse om, at man skal holde sig ’indenfor rammerne af en ansvarlig økonomisk politik’.

Folketinget ventes at stemme forslaget fra regeringen og Socialdemokratiet igennem tirsdag, hvormed de to forslag om at afskaffe to-procent-kravet automatisk bortfalder.

Skriv kommentar