»SCOT-studiet er en once in a lifetime-oplevelse«
Foto: Anne Mette Steen-Andersen

»SCOT-studiet er en once in a lifetime-oplevelse« På Plenary Session i går på ASCO kom det frem, at udvalgte tyktarmskræftpatienter med stadium 3-sygdom kan nøjes med en halv adjuverende kemo-kur. Et af de seks studier, SCOT-studiet, har inkluderet patienter fra 10 danske kræftafdelinger, og det er der grund til at være rigtig stolt over, fastslår dansk ekspert.

 

CHICAGO (Dagens Medicin) – Søndagens Plenary Session på ASCO blev indledt med resultater fra en pooled analyse af seks studier (IDEA-studiet), der viste, at tyktarmskræftpatienter med mindre aggressiv stadium 3-sygdom (T1-3,N1) kan nøjes med adjuverende kemoterapi i en periode på tre måneder i stedet for de seks måneder, der siden 2004 har været standardbehandling. Med 6.088 patienter er det såkaldte SCOT-studie, som blev præsenteret mandag, klart det største af de seks inkluderede studier. Danmark har bidraget med 311 patienter fra 10 forskellige onkologiske afdelinger – og det kan vi som danskere godt ranke ryggen og være rigtig stolte over, siger overlæge fra Sjællands Universitetshospital, Niels Henrik Holländer, som har været ansvarlig for den danske del af studiet.

»IDEA-studiet – og herunder SCOT-studiet – er en ‘once in a lifetime’-oplevelse. Det er et af de flotteste eksempler på et internationalt, transatlantisk samarbejde, jeg nogensinde har set: 12.834 patienter fra 12 lande! At vi i Danmark har været den anden største bidragsyder i Europa, er meget usædvanligt – og det har givet os stor international anerkendelse,« siger Niels Henrik Holländer, og tilføjer, at rekrutteringsindsatsen kun har været ladesiggørlig grundet den unikke, danske DMCG-struktur.

Et kursus i kompleks statistik

Da SCOT-studiet har været den drivende kræft i IDEA-studiet, er resultatet identisk med det resultat, der blev fremlagt på Plenary Session i går: T1-3,N1-patienter kan nøjes med adjuverende kemoterapi i tre måneder, mens der ikke er statistisk signifikans for at reducere behandlingsperioden for patienter med mere aggressiv stadium 3-sygdom (T4 og/eller N2).

»Metaanalysen ramte ikke den hazard ratio på 1,0 for den samlede patientgruppe, som ellers ville have slået det fast, at tre måneders behandling er lige så godt som seks. Derimod landede vi på en hazard ratio på 1,02. Det tyder på, at studiet har været underdimensioneret,« siger Niels Henrik Holländer.

Han tilføjer grinende: »Under diskussionen, der fulgte i kølvandet på præsentationen på Plenary Session, sagde én af oplægsholderne: ‘Jeg vil gerne se den af jer, der kan få et stykke papir klemt ind imellem de to kurver’. Det illustrerer ret fint, hvor små decimaler, der er tale om.«

Nye behandlingsmetoder på vej

Niels Henrik Holländer forventer, at resultatet fra SCOT-studiet allerede senere i år vil føre til ændringer i behandlingspraksis for T1-3,N1-patienter, men beslutningen ligger i sidste ende hos Danish Colorectal Cancer Gruppe (DCCG).

»Det er rigtig godt nyt for patienterne, da de vil blive skånet for de uønskede bivirkninger ved længerevarende adjuverende kemoterapi,« siger han.

SCOT-studiet lægger desuden, ifølge Niels Henrik Holländer, op til at onkologerne i stadig større grad bør inddrage patienterne i diskussionen om hvilken behandling, der er den mest hensigtsmæssige. »Jeg havde for nylig en patient i seks måneders adjuverende behandling. Behandlingen gav ham så mange føleforstyrrelser, at han var nødt til at opgive sit job på længere sigt. I sådan et tilfælde kan vi – med reference til SCOT-studiet – overveje at stoppe behandlingen tidligere,« siger Niels Henrik Holländer.

SCOT-studiet følges op af et TRANS-SCOT-studie, som har til formål at analysere vævs- og blodprøver fra op til halvdelen af patienter fra SCOT-studiet for at blive klogere på, om der findes markører for hvilke patienter, der har gavn af henholdsvis tre og seks måneders adjuverende behandling.

Niels Henrik Holländer slutter med følgende pointe: »Selvom det er let at begejstres over SCOT-studiet, så er det vigtigt at huske på, at kirurgi og screeninger stadig er de vigtigste behandlingsredskaber, vi har til denne patientgruppe,« siger han.

De studier, der indgik i den poolede analyse (SCOT-, TOSCA-, Alliance/SWOG 80702-, IDEA France (GERCOR/PRODIGE)-, ACHIEVE og HORG-studiet) er randomiserede fase 3-studier, hvis endepunkter har været sygdomsfrie treårsoverlevelse.

 

Link til abstract findes her.

 

NIELS HENRIK HOLLÄNDER – Følgende tilknytninger til medicinal- og medicovirksomheder er indberettet til Lægemiddelstyrelsen: Pfizer.

 

Skriv kommentar