Reumatologer trækker sig fra Medicinrådets fagudvalg Strid om habilitetsregler får samtlige medlemmer af fagudvalget for reumatologi under Medicinrådet til at trække sig fra arbejdet.

Samtlige medlemmer af fagudvalget for reumatologi under Medicinrådet har valgt at trække sig fra arbejdet i Medicinrådet. Årsagen til det dramatiske skridt er de nye habilitetsregler, som Medicinrådet har vedtaget. Reglerne betyder bl.a., at medlemmer af fagudvalg kan være inhabile, hvis de deltager i rejser til medicinske kongresser, som er betalt af lægemiddelfirmaer.

»Vi frygter for kvaliteten af det fremtidige arbejde i fagudvalget, hvis ikke medlemmerne sikres adgang til internationale faglige kongresser og adgang til at udvikle internationale, videnskabelige netværk. Speciallægerne har i dag kun ringe adgang til efteruddannelse og faglig opdatering finansieret af deres arbejdsgivere – regionerne. Hvis der var muligheder i dette regi, ville fagudvalgsmedlemmerne naturligvis benytte sig heraf,« hedder det i en fælles meddelelse fra de faglige medlemmer af fagudvalget og bestyrelsen i Dansk Reumatologisk Selskab.

Ifølge meddelelsen har fagudvalget søgt at få afklaret konsekvenserne af reglerne, fordi størstedelen af medlemmerne allerede er inviteret af medicinalfirmaer til gigtkongressen EULAR, som finder  sted i midten af juni 2017. Invitationer som blev modtaget for ca. ¾ år siden, da hvor habilitetsreglerne var anderledes.

»Det er vigtigt for os at slå fast, at Medicinrådet er i sin fulde ret til at indføre skærpede habilitetsregler – men at disse burde have været klarlagt, inden medlemmerne gik ind i arbejdet, hedder det i meddelelsen fra fagudvalget.

Fagudvalget har foreslået Medicinrådet, at medlemmernes rejser til medicinske kongresser i stedet betales af regionerne for at undgå habilitetsproblemer, men har ikke kunnet få et svar på forslaget.

»Fagudvalget ser derfor ingen anden mulighed end at trække sig kollektivt fra arbejdet i Fagudvalget for reumatologi under Medicinrådet, da mulighederne for efteruddannelse, faglig opdatering og netværksdannelse under aktuelle konditioner er uacceptable. Vi frygter for kvaliteten af det fremtidige arbejde i fagudvalget, hvis ikke medlemmerne sikres adgang til internationale faglige kongresser og adgang til at udvikle internationale, videnskabelige netværk,« skriver reumatologerne i deres meddelelse.

Skriv kommentar