Regioner åbner op for gratis udlevering af PCSK9-hæmmere Kun ca. 375 patienter ventes at komme i betragtning til vederlagsfrit at få udleveret en PCSK9-hæmmer fra et sygehus.

Kardiologer og endokrinologer på landets sygehuse har siden 1. marts vederlagsfrit kunnet udlevere de monoklonale antistoffer PCSK9-hæmmere til særligt udsatte grupper af hjertepatienter.

Det er kredsen af sundhedsdirektører i regionerne, der tidligere på året besluttede, at PCSK9-hæmmerne med virkning fra 1. marts bliver optaget på Danske Regioners liste over udlevering af vederlagsfri medicin ‘til særlige ikke-indlagte patientgrupper, der er i fortsat sygehusbehandling’.

I modsætning til tidligere skøn over, hvor mange patienter der vil være kandidater til behandling med en PCSK9-hæmmer, ventes beslutningen kun at få betydning for et begrænset antal patienter.

Producenterne af de to PCSK9-hæmmere på markedet, Amgen med Repatha og Sanofi med Praluent, anslog i deres oprindelige ansøgninger til Medicintilskudsnævnet, at op til 9.000 patienter ville være kandidater til behandling med en PCSK9-hæmmer.

Når lægemidlerne nu er kommet på listen over medicin, som gratis kan udleveres fra hospitalerne, sker det imidlertid ud fra en markant anderledes beregning.

Beslutningen er baseret på beregninger, som fagudvalget for medicinsk behandling af hyperlipidæmi under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) præsenterede i november 2016. Her skønnes det, at det inden for et år vil være relevant at sætte 375 patienter i Danmark i behandling med en PCSK9-hæmmer.

Tallet er primært baseret på antallet af højrisikopatienter, forekomsten af utilstrækkeligt behandlede patienter med familiær hyperkolesterolæmi, samt patienter med statinintolerans, der ikke kan behandles tilfredsstillende med andre lægemidler.

Forundret Medicintilskudsnævn

Medicintilskudsnævnet blev først 21. februar gjort opmærksom på, at PCSK9-hæmmerne en uge senere ville kunne udleveres vederlagsfrit fra sygehusene.

Af referatet fra Medicintilskudsnævnets møde 28. februar fremgår det derfor, at »Nævnet udtrykte forundring over ikke at være informeret om, at denne beslutning i Danske regioner var på vej, fordi nævnet giver anbefalinger til Lægemiddelstyrelsen om enkelttilskud til disse lægemidler i primærsektoren. Nævnet bemærkede, at det er vigtigt, at udrulningen bliver ensrettet i alle regioner, at effekterne monitoreres, og at forbruget i sekundærsektoren følges nøje.«

Baseret på den aktuelle døgndosispris på PCSK9-hæmmere, vil den fulde omkostning af at udlevere midlerne gratis fra sygehusene til 375 patienter være ca. 14 mio. kr.

Skriv kommentar