Regeringen klar med milliarder til nye laboratorier

Regeringen klar med milliarder til nye laboratorier Universiteter får seks mia. kr. til at modernisere laboratorier. Hovedparten går til Københavns Universitet, som gør klar til at bygge et tårn til sundhedsforskere.

Finanslovsforslaget, som regeringen præsenterede i går, indeholder bl.a. 6,5 mia. kr., der skal bruges renovering af de danske universiteter, hvoraf hovedparten skal bruges på modernisering af laboratoriefaciliteter.

I alt har regeringen afsat ca. 6 mia. kr. til modernisering og erstatningsbyggeri på laboratorieområdet på de danske universiteter. 3,6 mia kr. skal bruges på Københavns Universitet, som kan se frem en udvidelse af Panum Instituttet, der ifølge finanslovforslaget »skal huse frontlinjeforskning inden for sundhed, farmakologi, sund aldring, livsstilssygdomme og hjerte- og hjernesygdomme«.

Københavns Universitet præsenterede i november 2010 et forslag til ombygning af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, som bl.a.indebar, at der skulle bygges et 15 etager højt forskertårn. Tårnet skal f.eks. have to etager til Center for Sund Aldring, tre etager skal huse fedme-, metabolisme- og diabetes-forskning, mens der på de øverste tre er fokus på immunologi og mikrobiologi.

»Det bliver spændende at få koblet de forskellige afdelinger sammen på en ny måde. Forskerne har allerede været med til at se på samarbejde mellem de forskellige områder, så der kommer til at være et tydeligt forløb og sammenhæng mellem de forskellige felter,« siger Ulla Wewer, dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Pengene til renovering af universiteterne stammer fra Globaliseringspuljen og fra husleje, som universiteterne har sparet op. Der er således ikke tale om ’nye penge’ på finansloven, og Københavns Universitet er således også allerede klar til at tage det første spadestik til Panum-byggeriet på torsdag.

Panum-tårnet er desuden også finansieret af A. P. Møller-fonden, som har givet 665 millioner til det nye byggeri.

De øvrige milliarder til modernisering af universiteter bliver fordelt således, at Syddansk universitet får én milliard, mens Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og DTU i Lyngby får mellem 360 og 500 millioner kroner hver.

Skriv kommentar