Ny overlæge ved billeddiagnostisk afdeling på Køge Sygehus

Ny overlæge ved billeddiagnostisk afdeling på Køge Sygehus Rajesh Seth er pr. 1. marts ansat som overlæge ved billeddiagnostisk afdeling på Køge Sygehus. 

Han kommer fra en stilling som overlæge ved billeddiagnostisk afdeling på Regionshospitalet i Viborg.

Rajesh Seth er 47 år og blev lægevidenskabelig kandidat fra ESI Hospitals i New Delhi, Indien, i 1989 og blev speciallæge i radiologi samme sted i 1999.

I 2008 kom Rajesh Seth til Danmark og fik dansk autorisation som læge. Han blev speciallæge i diagnostisk radiologi i 2010.

Rajesh Seth er bredt uddannet radiolog med erfaring i blandt andet ultralyds- og CT scanninger. I Indien har Rajesh Seth arbejdet som overlæge og ledende overlæge i en årrække.

På Regionshospitalet i Viborg har Rajesh Seth erfaring som overlæge siden 2010 og har også undervisningserfaring.