Psykiatrisk Selskab: Alle tre forslag om botilbud peger samme vej

Psykiatrisk Selskab: Alle tre forslag om botilbud peger samme vej Formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab, Torsten Bjørn Jacobsen, glæder sig over, at tre fremsatte forslag om bo- og behandlingstilbud til psykiatriske svært misbrugende patienter overordnet vil det samme.

Onsdagens forslag fra Danske Regioner om, hvordan man kan forebygge vold på botilbud for nogle af de tungeste psykisk syge med svære misbrug, kom ikke alene. Samme dag bragte otte patient- og fagorganisationer (se boks) også et forslag til torvs. Og i forvejen havde KL og FOA for nogle uger siden været ude med deres forslag. På sundhedsminister Karen Ellemans bord ligger der altså nu tre forslag, som overordnet set vil det samme. Alle tre parter mener, der er et behov for at etablere særlige hospitalsenheder, der er målrettet til at behandle netop denne patientgruppe. Danske Regioner og de otte organisationer går et skridt videre ved også at argumentere for, at det også er nødvendigt at etablere nogle særlige botilbud til patienterne, så de kan få den særlige hjælp, de behøver i de perioder, hvor de ikke er indlagt til behandling.  

At Danske Regioner og de otte organisationer er enige, er formand for Dansk Psykiatrisk Selskab, Torsten Bjørn Jacobsen, godt tilfreds med.   

»Det positive er, at de tre forslag peger den samme vej. Det, der er imponerende er, at man kan mødes så mange organisationer og kan blive enige. Og det glædelige er, at vores fælles udspil ligger sig så tæt op af, hvad man når frem til i forslaget fra KL og FOA og forslaget fra Danske Regioner,« siger Torsten Bjørn Jacobsen og pointerer, at Danske Regioners forslag er det, der ligger tættest på det, Dansk Psykiatrisk Selskab og de øvrige syv organisationer vil.

»FOA og KLs udspil mangler noget om bostederne, og det er problematisk, hvis vi gere vil undgå, at patienterne spærres inde for altid. Der bliver nødt til at være en kobling til bostederne,« siger han og peger på, at alle tre forslag er gode ved at tvangen er taget helt af bordet.

»Det må være en stor hjælp til politikerne på Borgen. Uanset hvilken model, der vinder, kan man fortsat kun bruge tvang i den form, man allerede kender den, hvor man kun kan udøve tvang under indlæggelse og ikke i eget hjem,« siger han og minder om, at spørgsmålet om tvangen var det, der fik det første politiske udspil om nye bosteder til at vælte.  

»Det, man fra politisk hold manglede at gøre sig klart i forhold til det oprindelige udspil er, at muligheden for at udøve mere tvang genererer mere tvang. Man gjorde den fejlagtige antagelse, at hvis man havde muligheden for at frihedsberøve folk, så kunne man forebygge al mulig anden tvang, og det synes vi ikke havde nogen hold i virkeligheden. Så lad os glæde os over, at det forslag nu er væk,« siger han.

Om de nye forslag vil skabe ny furore blandt politikere og fagfolk tvivler han på. Fokuset har flyttet sig, vurderer han.  

»Den største knast kan blive, at der i regionernes forslag kan ligge en yderligere finansiering, sådan som Bent Hansen har været ude at sige i Altinget. Men der vil jeg sige, at den måde, man har valgt hidtil at håndtere denne patientgruppe på, er absolut den dyreste. Hver gang, en psykiatrisk bliver til drabsmand, bliver både den syge og den dræbte et offer, og det har vi ikke råd til som samfund,« siger han.  

Der er afsat omkring 400 mio. hvoraf to tredjedele af puljen var til de særlige afsnit, men hvis man flytter dem ind i den almindelige hospitalspsykiatri bliver det lidt dyrere, end hvad man oprindeligt havde tænkt.

Skriv kommentar