Psykiatriens ægtestand

Psykiatriens ægtestand Psykiatrien kan også inspirere somatikken i forhold til erfaringer med behandling i nærmiljøet/hjemmet samt det vedholdende samarbejde med kommunerne om de langvarigt syge.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement

Psykiatrien har i de seneste årtier været præget af andre ting end det somatiske sygehusvæsen. Mens begreber som specialisering, drg-afregning og produktivitet har været nærværende for somatikken, så har psykiatrien eksempelvis talt om distrikts- og socialpsykiatri. I de gamle amter var psykiatri og somatik adskilt i den politiske og administrative struktur, omend med store variationer […]