Ansatte i psykiatrien stiller op til regions­rådet i Midt­jylland
Foto: Jesper Balleby

Ansatte i psykiatrien stiller op til regions­rådet i Midt­jylland To overlæger, en præst og en sygeplejerske har allerede takket ja til at repræsentere psykiatrien i Region Midtjylland til det kommende valg til regionsrådet. Psykiatrien skal på dagsordenen, siger overlæge Peter Møller Andersen.

En psykiatriliste med ansatte fra Risskov Psykiatriske Hospital bliver opstillet på det kommende regionsrådsvalg i Region Midtjylland.

Det besluttede en kreds af fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter til et møde i går, hvor de første fire kandidater – to overlæger, en sygeplejerske og hospitalets præst – også meldte sig klar til opstilling.

Det var overlæge Peter Møller Andersen, der fik idéen, som udsprang fra en frustration over, at regionsrådet ikke er kommet dem i møde i forhold til hospitalets problemer med udadreagerende og svært misbrugende patienter.

»Psykiatri kunne være et vældigt godt tema at bringe ind i valgkampen. Hvis vi kommer til at sidde på det afgørende mandat kunne det godt være, at man ville prøve at tale psykiatrien op«
– Peter Møller Andersen

»Selv om vi har haft gang i virkelig mange aviser, radio- og TV-stationer, så synes vi ikke, at regionsrådet har handlet. Og der tænkte jeg så, hvordan når vi videre med budskabet, og hvordan får vi nogle af dem, der træffer beslutninger til at tilgodese psykiatrien,« siger Peter Møller Andersen og henviser til, at der i Region Midtjylland er meget tæt løb mellem rød og blå blok i regionsrådet, hvor et mandat måske kan blive afgørende for, hvem der bliver formand i Regionsrådet efter valget til november.

»Psykiatri kunne være et vældigt godt tema at bringe ind i valgkampen. Hvis vi kommer til at sidde på det afgørende mandat kunne det godt være, at man ville prøve at tale psykiatrien op,« siger Peter Møller Andersen og nævner, at han og hans kolleger har planlagt at afholde et opstillingsmøde inden sommerferien.

Det budskab, psykiatrilisten får, bliver smalt og klart.

»Psykiatrien skal give en god behandling til borgerne i Region Midtjylland og være en god arbejdsplads for de ansatte,« siger han og erkender, at medlemmerne på listen derudover vil komme til at repræsentere mange forskellige politiske grundholdninger. Ud over at fastlægge et partiprogram, som alle medlemmer kan være enige i, har gruppen af potentielle kandidater allerede nu talt om, at der skal være en ligestillet opstilling, så det bliver den, der får flest stemmer, der kommer ind.

»Så må det være vedkommende, der ud fra sin grundoverbevisning stemmer i andre sager,« siger han.

DM: Hvad er det, at I synes det nuværende regionsråd burde have gjort noget ved?

»Vi vil gerne ligestilles med somatikken og i første omgang ligestilles med naboregionerne«
– Peter Møller Andersen

»Flere normeringsanalyser dokumenterer, at vi har en meget lavere personalenormering i Risskov i forhold til sammenlignelige sengeafdelinger. Hvor Risskov kun har knap 1,3 ansat per seng, har man i både Aalborg og Odense langt over to. Dertil kommer, at vi er den region, der har absolut færrest senge per indbygger. Det fremgår af benchmark-rapporten for 2015,« siger Peter Møller Andersen og pointerer, at psykiatrien i Region Midt ikke kun har ringere vilkår for personale og patienter i forhold til psykiatrien i de øvrige regioner men også i forhold til somatikken, der i modsætning til psykiatrien har fået tildelt flere og flere penge år efter år.

»Vi vil gerne ligestilles med somatikken og i første omgang ligestilles med naboregionerne. Og her går det den helt forkerte vej, når man beder psykiatrien om at betale nogle af de penge, som somatikken har brug for til ny dyr sygehusmedicin,« siger han.

DM: Hvad er det første, psykiatrilisten vil gøre, hvis den får en kandidat ind i rådet?

»Jeg går ud fra, at der er nogle budgetforhandlinger efter valget, hvor vi vil prøve at se på fordelingen af ressourcerne. Her vil vi selvfølgelig prøve at få psykiatrien op på niveau med psykiatrisk behandling i vores naboregioner,« siger Peter Møller Andersen og fortæller, at psykiatrien i Region Midtjylland fortsat oplever at være rigtig presset.

I sidste uge var han og hans kolleger således nødt til at sende patienter til Esbjerg, hvis psykiatriske hospital havde den nærmeste seng.

»Vores egen psykiatriske modtagelse er overbelagt og kan ikke komme af med sine patienter. Det er helt urimelige arbejdsvilkår for medarbejderne og for patienterne, og det er helt uacceptabelt – og kan blive farligt – at skulle afvise patienter, der har så hårdt brug for hjælp. Det må vi gøre noget ved. Hvis ikke det nuværende regionsråd vil gøre noget, så må vi forsøge at komme til,« siger han.

Skriv kommentar