Psoriasis har fået mere bevågenhed HUDSYGDOMME De nye kliniske retningslinjer sætter også fokus på de praktiserende lægers indsats, fortæller ledende overlæge Claus Zachariae, Gentofte Hospital

Af Jakob Schultz

Der er sket en stor udvikling inden for behandling af psoriasis, og de seneste nye kliniske retningslinjer sætter også fokus på, hvordan sygdommen skal imødekommes hos de praktiserende læger, fortæller ledende overlæge Claus Zachariae, dermatologisk afdeling, Gentofte Hospital.
»Det er en præcisering af retningslinjerne. Det vigtige og nye er, at hvis en lokalbehandling af en psoriasispatient fejler, så skal man efter fire uger ændre strategi. Det er god praksis at skifte til en anden behandling eller henvise til speciallæge, og det er en forbedring for patienterne, at de kan kræve, at der skal ske noget andet. Derudover er det væsentligt, at de praktiserende læger har pligt til en årlig systematisk opsporing af hjerte-kar-sygdomme hos patienter med svær psoriasis. De skal ind og kigge på de risikofaktorer, der er, for det er ikke bare en sygdom i huden, men i hele organismen. Patienter med psoriasis har en øget risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme. Derfor skal der holdes ekstra øje med dem. Derudover er det god praksis, at man også er opmærksom på den lettere forøgede risikofaktor hos patienter med mild til moderat psoriasis. Det er de nye retningslinjerne, hvor det er præciseret, at de praktiserende læger har et ansvar for de her patienter,« siger Claus Zachariae.
Han oplever, at man er kommet langt i behandlingen af sygdommen de seneste tyve år, ligesom han også er sikker på, at der vil ske en yderligere udvikling i fremtiden. Det skyldes bl.a., at psoriasis for nogle år siden af WHO blev anerkendt som en kronisk sygdom på linje med diabetes. I Danmark lider 150.000-165.000 personer af sygdommen, der hos unge mennesker med svære tilfælde kan være livsforkortende med op mod syv år.
»Det er en alvorlig sygdom. Men at WHO nu anerkender den som kronisk lidelse, betyder, at den har fået en anden status og en større bevågenhed. Vi kommer ikke til at kunne helbrede sygdommen, men vi vil komme til at blive endnu bedre til at behandle og diagnosticere, hvor svær en type psoriasis den enkelte patient har, og derefter kunne målrette behandlingen efter det. I fremtiden vil det formentlig kunne ske ved blodprøver eller gentest,« siger Claus Zachariae og fremhæver udviklingen for de biologiske lægemidler.
»De biologiske lægemidler er bedre og mere effektive, men meget dyre. De virker, men er målrettet mod patienter med moderat til svær psoriasis. Det er sådan, at når man har sat en patient i systemisk behandling, så er det en livslang behandling. Sygdommen kan blusse op under stress eller ved infektioner, men hvis man stopper den medicinske behandling, kommer sygdommen altid igen. Det er vigtigt både for dem med moderat og svær psoriasis at få behandlingen hele livet,« siger Claus Zachariae.

Skriv kommentar