Politisk aftale fastsætter principper for brug af sundhedsdata
Foto: Flemming Leitorp

Politisk aftale fastsætter principper for brug af sundhedsdata Alle partier i Folketinget er nået frem til aftale om syv overordnede principper brug af sundhedsdata.

Alle partier i Folketingets partier har indgået en politisk aftale om en række centrale principper for, hvordan sundhedsdata på en sikker og moderne måde skal kunne bruges til eksempelvis kvalitetssikring og forskning i nye behandlingsformer.

De syv principper skal danne baggrund for et udviklingsarbejde, der skal lede frem til, at partierne senere på året skal blive enige om en række initiativer, f.eks. lovændringer, mere information og åbenhed, samt forbedringer af eksisterende eller nye sundhedsdatasystemer, så man eksempelvis sikrer bedre datasikkerhed, større patientinddragelse og gode rammer for forskning.

Det skriver Sundhedsministeriet.

For sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har det været afgørende, at den nye politiske aftale sikrer, at patienters helbredsoplysninger ikke misbruges.

»Mange danskere vil gerne stille deres helbredsoplysninger til rådighed, men de vil samtidig gerne have sikkerhed for, at der bliver passet godt på deres følsomme personoplysninger. Fortrolighed og datasikkerhed er altså to af de helt fundamentale og grundlæggende hensyn, når vi taler om sundhedsdata. Derfor har vi også været optaget af at finde den rette balance mellem mulighederne for på én og samme gang at bruge data til gavn for patienterne og at passe på data,« siger Ellen Trane Nørby i en kommentar.

Også Lægeforeningen mener, at de syv principper i aftalen tilgodeser både hensynet til at beskytte patienternes krav om fortrolighed og muligheden for at bruge sundhedsdata til udvikling af nye behandlinger, men lægernes formand Andreas Rudkjøbing peger på, at den nye aftale bliver krævende at føre ud i livet.

»Aftalen er overordnet i sin form. Der kommer til at kræve politisk og praktisk knofedt samt ressourcer at udmønte den til egentlig lovgivning. Der ligger f. eks. en stor opgave for både sundhedsministeren og regionerne i at sikre, at patienterne får den udførlige information om brug af sundhedsdata, som aftalen lægger op til,« siger Andreas Rudkjøbing i en kommentar.

I Lægemiddelindustriforeningen (Lif) er viceadm. direktør Henrik Vestergaard principperne tilfreds med den nye aftale, og han understreger vigtigheden af, at det er principper, der nyder bred opbakning fra alle Folketingets partier.

»Der er brug for, at alle involverede parter både i og udenfor Folketinget tilkendegiver ønske om åbenhed og gennemsigtighed i anvendelsen af sundhedsdata. Principperne danner et solidt grundlag for at skabe tryghed og tillid til anvendelse af sundhedsdata,« siger Henrik Vestergaard i en kommentar og henviser til, at life science branchen så sent som i sidste uge også offentliggjorde et bud på principper for brugen af sundhedsdata.

Kommentarer

  1. Fin skåltale! Der er intet i de syv principper, som ikke opfyldes af eller bidrages til i de nuværende regler. Problemet er fortolkningen af dem. Prøv engang negationstesten på de syv udsagn- det hele er selvfølgeligheder.

Skriv kommentar