Nu er PLO’s repræsentanter valgt Valget til repræsentantskabet til Praktiserende Lægers Organisation er nu slut. Nu venter konstitueringerne.

De 48 repræsentanter, der skulle vælges til Praktiserende lægers Organisations repræsentantskab er nu blevet valgt.

De fordeler sig med 14 repræsentanter i Region Hovedstaden, 11 repræsentanter i Region Midtjylland, 5 i Region Nordjylland, 11 i Region Syddanmark og Region Sjælland skal vælge 7 repræsentanter.

Det interessante bliver nu, hvordan de enkelte PLO bestyrelser vil konstituere sig. Region Nordjylland konstituerede sig i aftes og her fortsætter Annemette Alstrup somformand og ny næstformand bliver Charlotte Lønskov. Også Region Sjælland har konstitueret sig og her fortsætter den nuværende formand og næstformand, Ulrik Hesislev og Peter Wied.

Som Dagens Medicin tidligere har skrevet skal både Region Midtjylland og Region Hovedstaden have nye formænd. Region Midtjylland skal desuden også have ny næstformand.

Den tidligere formand for PLO, Bruno Melgaard Jensen, er den kandidat, der har fået flest stemmer i regionen, og det glæder ham.

»Jeg er glad for, at jeg er blevet valgt og at der er en pæn del af mine kolleger, der har valgt at stemme på mig. De ved, hvad jeg har stået for og været med i. Nu har vi valgt et nyt PLO Midtjylland. På mandag mødes vi og konstituerer os, og der må vi i fællesskab besætte de poster, der skal besættes,« siger Bruno Melgaard Jensen.

Det samme gør de nye repræsentanter i Region Hovedstaden, hvor der skal vælges en ny formand, da den nuværende formand Flemming Skovsgaard ikke fortsætter.

Line Soot forventes at fortsætte som næstformand.

Region Syddanmark holder konstituerende møde i morgen, torsdag.

Det nye repræsentantskab tiltræder 1. januar, og derfor skal alle bestyrelser have konstitueret sig inden da.

Artiklen opdateres, når navnene på de valgte repræsentanter offentliggøres

Valgte kandidater i Region Hovedstaden:

Karin Zimmer, Birgitte Rahbek, Inger Overgaard Højvig, Benny Ehrenreich, Jørgen Steen Andersen, Niels Dreisler, Jeppe Kallesøe, Thomas Birk Kristiansen, Line Soot, Marianne Puge, Marianne Sødring, Nina Åslund, Søren Brix Christensen, Kathri Marcussen

Valgte kandidater i Region Sjælland:

Ulrik Hesislev, Peter Wied, Johan Reventlow, Cecilie Geiker, Morten Lysdahl, Camilla Høegh-Guldberg, Hanne Fly

Valgte kandidater i Region Nordjylland:

Annemette Alstrup, Charlotte Lønskov, Dennis Staahltoft, Dinah Høngaard, Sture Winsløw

Valgte kandidater i Region Midtjylland:

Bruno Melgaard Jensen, Søren Svenningsen, Lise Høyer, Jakob Ravn, Bo Christensen, Birgitte Borup, Poul G. Kraghede, Henrik I. Kise, Henrik Gustav Nyholm, Jonas Hald, Jens Hornshøj

Valgte kandidater i Region Syddanmark:

Jørgen Skadborg, Anne-Mette Rottwitt, Christian Rosendal, Mireille Lacroix, Hans Peter Henriksen, Preben Vestergaard, Morten Svenning Nielsen, Rikke Thrige, Lene Brorsen-Riis, Mette Rask Thomsen, Daniel Kaminski Rotenberg

 

Skriv kommentar