PLO og Diabetesforeningen i fælles udspil for styrket praksissektor
Diabetesforeningens administrerende direktør Henrik Nedergaard er enig med praktiserende læger i, at der er behov for flere ressourcer.

PLO og Diabetesforeningen i fælles udspil for styrket praksissektor Almen praksis skal styrkes for at kunne håndtere fremtidens voksende gruppe af diabetespatienter, mener PLO og Diabetesforeningen.

I de seneste år er der kommet færre praktiserende læger, selvom antallet af opgaver er steget, og det skal der laves om på.

Sådan lyder det samstemmende fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Diabetesforeningen i et fælles udspil til styrkelse af almen praksis.

Hovedpointen i udspillet, der kommer, mens de praktiserende læger er ved at forhandle overenskomst med regionerne, er, at praksisområdet skal tilføres flere ressourcer. Det er helt afgørende for at kunne klare fremtidens diabetesudfordringer, mener Diabetesforeningens administrerende direktør Henrik Nedergaard.

»Vi er enige med PLO om, at almen praksis må og skal styrkes, fordi det er til gavn for mennesker med type 2-diabetes og deres pårørende. Den enkeltes egen læge og almen praksis som sådan skal have styrken til at være den vigtigste medspiller og tovholder for personer med type 2-diabetes. Det kræver en udvikling, som vi og PLO er enige om,« siger han i en pressemeddelelse.

Diabetes rammer skævt

En rød tråd i udspillet er, at der skal være mere tid til den enkelte patient. Der skal blandt andet indføres såkaldte overdragelseskonsultationer for at skrue op for samarbejdet mellem hospital, almen praksis og kommune, der skal fungere bedre end i dag. Og så skal almen praksis varetage en bedre opsporing og en mere opsøgende indsats på diabetesområdet.

Det er nogle af de tiltag, som de to parter betegner som »nødvendige« for at sikre, at de flere hundrede tusinde danskere med type 2-diabetes i fremtiden får den bedst mulige behandling.

»Diabetes og de sygdomme, der følger med, hvis man ikke er velbehandlet, har store konsekvenser for den enkelte persons livskvalitet og er meget dyrt for samfundet. Desværre rammer diabetes meget skævt, så de svageste borgere er dem med de fleste komplikationer,« siger Birgitte Ries Møller, bestyrelsesmedlem i PLO, og fortsætter:

»De praktiserende læger har et unikt kendskab til borgerne, som kan benyttes målrettet til at bekæmpe uligheden i sundhed og de værste følgesygdomme. Men det kræver, at rammerne er til stede i almen praksis for, at den praktiserende læge kan spille en endnu mere aktiv rolle både i at sikre hurtig udredning og tæt opfølgning.«

Udspillet fra Diabetesforeningen og PLO om styrkelse af primærsektoren kommer samtidig med, at en ny national handleplan for diabetes, Diabetesplan II, er ved at blive udarbejdet.

Skriv kommentar