Læge kritiserer regionspolitiker for arrogance

Læge kritiserer regionspolitiker for arrogance Regionsrådsmedlem Kirsten Lee (R) har afvist, at der skulle være grund til bekymring over stigende travlhed på hovedstadens akutmodtagelser. »Ganske arrogant,« kalder en yngre læge regionsrådsmedlemmets svar i et åbent brev.

»Jeg har svært ved at se problemet.« 

Sådan lød det kontante svar fra Regionsrådsmedlem Kirsten Lee (R) i metroXpress i fredags, da læger fra akutmodtagelserne i Region Hovedstaden udtrykte bekymring over stigende travlhed om natten.

Det har provokeret Anders Peter Skovsen, reservelæge ved Herlev Hospital, der har skrevet et åbent brev til sundhedspolitikeren, hvori han bl.a. stiller det retoriske spørgsmål:

»Kan det virkelig passe, at en arbejdsgiver lader hånt om en ansats bekymringer?«

»1,5 patient mere i timen bliver til et fyldt venteværelse«
Siden 1. maj har Region Hovedstaden nattelukket seks af regionens i alt ti akutmodtagelser, så det nu kun er Hvidovre, Herlev, Bispebjerg og Hillerød, der har døgnåbent.

Som det eneste af hospitalerne har Bispebjerg ansat en ekstra læge til akutmodtagelsen.

På Hvidovre Hospital, hvor travlheden er steget mest, har man nu halvanden patient mere i timen end før nattelukningerne, og men det bør ifølge Kirsten Lee ikke være en uoverkommelig stigning.

»Hvis det føles som så stor en belastning, er der noget galt med deres uddannelsesniveau,« sagde hun til metroXpress.

Anders Peter Skovsen kalder regionsrådsmedlemmets svar på kritikken for »ganske arrogant«, for ifølge ham er halvanden patient mere i timen i en akutmodtagelse på ingen måde en ubetydelig størrelse:

»Når maskineriet i forvejen kører med speederen i bund, bliver 1,5 patient mere i timen til et fyldt venteværelse i løbet af 6 timer. Det er hovedregning og logik på basalt plan,« skriver han i det åbne brev, der blandt andre er sendt til Dagens Medicin.

Anders Peter Skovsen opfordrer Kirsten Lee til at huske på hendes lægelige baggrund, det hårde arbejde og hendes egen »tid i frontlinien som forvagt«, når hun optræder som sundhedspolitiker.

»Jeg erkender, at det er årtier siden du har været i klinikken, og det måske kan sløre din indsigt,« skriver han.

Den beskyldning vil Kirsten Lee imidlertid ikke tage sig af:

»Jeg skulle mene, at jeg har lagt en del flere timer i klinikken, end Anders Peter Skovsen endnu har nået,« siger hun til Dagens Medicin.

Kirsten Lee fastholder, at hun endnu ikke har set nogen dokumentation for, at der skulle være et problem med ventetiderne på Region Hovedstadens akutmodtagelser:

»Lige nu har jeg ingen dokumentation for, at lægerne skulle være overbebyrdede. En anonym kilde i metroXpress kan jeg ikke basere noget på,« siger Kirsten Lee.

»Derfor venter jeg på tallene [for ventetider, red.], så vi kan se, om de indikerer, at der bør gøres en indsats. For hvis de gør det, må vi selvfølgelig se på det.« 

Hun tilføjer, at hospitalerne allerede har fået flere ressourcer til at klare omlægningen af åbningstiderne i regionens akutmodtagelser:

»Inden jul sidste år fik hospitalerne 2,4 mio. kr. De penge er det op til hospitalsdirektionerne at forvalte bedst muligt – i Bispebjerg har man ansat en ekstra læge, i Hvidovre har man ansat mere plejepersonale,« siger Kirsten Lee.

Kirsten Lee er dog åben for at gøre mere for at ruste lægerne til arbejdspresset på skadestuerne:

»Vi har penge i puljen til efteruddannelse, så hvis der er ønsker om målrettet uddannelse, så lægerne kan blive dygtigere beslutningstagere i arbejdet, lytter vi naturligvis gerne til det.«

Anders Peter Skovsen afslutter sit brev med at skrive, at »jeg har et spinkelt håb om, at du i fremtiden vil være mere positivt indstillet overfor dine ansattes bekymringer og frustrationer.«