Patienter mere tilfredse med privathospitaler Flere patienter forlader et privathospital med et virkelig godt samlet indtryk end på de offentlige sygehuse.

68 pct. af patienterne har et virkelig godt indtryk af deres indlæggelse, når de bliver udskrevet fra et af landets private hospitaler.

Dermed klarer de private tilbud sig bedre end de offentligte sygehuse, hvor 41,8 pct. af de indlagte patienter giver udtryk for den samme høje tilfredshed med deres behandlingsforløb.

Det viser nye tilfredshedstal fra den årlige Landsundersøgelse af Patientoplevelser, der blev offentliggjort i sidste uge.

»Vi tager det som et udtryk for, at mange af de læger, der har etableret sig i det private, har ønsket at gøre tingene på en anden måde og sætte patienten i centrum, og det viser sig i patienternes tilfredshed med deres behandling,« siger sekretariatschef i Brancheforeningen for Privathospitaler og -klinikker, Naomi Pagh Abudi.

Også blandt de ambulante patienter scorer privathospitalerne bedre end det offentlige, men Naomi Pagh Abudi afviser, at den generelt højere patienttilfredshed skyldes, at privathospitalerne tager sig af mindre komplicerede behandlinger.

»Hvis man sammenligner inden for eksempelvis ortopædkirurgien, hvor vi også behandler mange komplicerede patienter, så er patienttilfredsheden også her væsentligt højere end i det offentlige system,« siger hun.

77,9 pct. af patienterne, der har gennemgået ortopædkirurgisk behandling på et privathospital, svarer i undersøgelsen, at de har et virkelig godt indtryk af deres indlæggelse, mens andelen blandt offentlige patienter er 45,02 pct.

I alle tilfælde gælder det dog, at gruppen af patienter med et ‘godt’ indtryk er tilsvarende højere blandt de offentlige patienter, og andelen af tilfredse patienter ender således på samme niveau blandt både offentlige og private behandlingssteder.

LUP-undersøgelsen bygger på svar fra 96.860 ambulante og 41.335 indlagte patienter, der var i behandling på et sygehus i perioden fra august til oktober 2011.

For privathospitalerne gældet det dog, at undersøgelsen kun er foretaget blandt patienter, der er blevet henvist til behandling fra et offentligt sygehuse. Men Brancheforeningen for Privathospitaler og -klinikker har netop besluttet, at foretage sin egen undersøgelse blandt betalende patienter også.

»Vores plan er at bestille undersøgelsen hos den samme enhed, der står bag LUP, så vi kan få en tilsvarende undersøgelse blandt alle private hospitaler og klinikker, som kan hjælpe betalende patienter med at vælge imellem de forskellige tilbud i det private,« siger Naomi Pagh Abudi.

Den første undersøgelse ventes klar senere i år.