Patienter med CML kan med fordel stoppe eller reducere brug af kræftmedicin Ny forskning viser, at det kan være en fordel at stoppe eller reducere behandling af patienter med kronisk meyloid leukæmi. Kun et fåtal af patienter oplever, at sygdommen kommer tilbage.

Lægemidler, der går under betegnelsen tyrosinkinasehæmmere, er så effektive til at behandle kronisk myeloid leukæmi (CML), at patienter med denne kræftsygdom i dag lever næsten lige så længe som resten af befolkningen.

Desværre kommer behandlingen med nogle kedelige bivirkninger, og på grund af lægemidlets effektivitet stiller patienter og læger sig selv spørgsmålet, hvorvidt det er nødvendigt at fortsætte behandling, efter patienten har fået en række resultater, som peger på, at kræften er væk.

Under de nuværende retningslinjer skal medicinen tages resten af livet, men det er uklart, om det nu også er nødvendigt for alle patienter. For patienter, som oplever bivirkningerne, herunder kramper, væske omkring lungerne, udslæt, kvalme, opkast, diarre, hjerteproblemer og træthed, kan det muligvis være en fordel at stoppe eller begrænse behandlingen med tyrosinkinasehæmmere.

Det viser i hvert fald to nye studier, som er blevet offentliggjort på en konference for American Society of Hematology i San Diego.

Det første studie er et nyt fransk studie med 821 patienter med CML. Studiet viser, at mere end halvdelen af de tidligere kræftpatienter ikke viste tegn på, at sygdommen kom tilbage inden for to år, efter de stoppede behandlingen med tyrosinkinasehæmmere.

Resultatet peger på, at i hvert fald en stor del af patienter med CML med fordel kan stoppe behandlingen uden risiko for tilbagefald.

Studiet viser også, at patienter, som forinden havde været i behandling i mere end 5,8 år med tyrosinkinasehæmmere, kun i 34,5 pct. af tilfældene havde tilbagefald til sygdommen inden for et halvt år.

Ifølge forskerne stiger patienternes chancer for at undgå tilbagefald med 16 pct. hvert år efter behandlingsstop.

Efter endt behandling med tyrosinkinasehæmmere oplevede 62 pct. af patienterne ingen tegn på tilbagefald efter 6 måneder. Tallet var fortsat 52 pct. efter 24 måneder, hvilket peger på, at mange patienter med CML ikke nødvendigvis har behov for at forblive i behandling resten af livet.

For patienter, som havde tilbagefald til sygdommen, opnåede langt størstedelen at få sygdommen hurtigt under kontrol igen, efter de vendte tilbage til behandling med tyrosinkinasehæmmere.

Studiet, der har læge og ph.d. Francois-Xavier Mahon fra Bergonie Cancer Center ved universitetet i Bordeaux som førsteforfatter, er støttet af European Leukemia Net (ELN) og delvist finansieret af French National Institute of Cancer (INCA).

Et engelsk studie, der ligeledes blev præsenteret på konferencen for American Society of Hematology, viser, at mange patienter med CML med fordel kan skære ned på deres behandling med tyrosinkinasehæmmere og dermed reducere bivirkningerne. I dette studie deltog patienter, der af forskerne blev vurderet som MR3-patienter, hvilket læger betegner som godt, men ikke perfekt, når det angår molekylære markører for risiko for tilbagefald til sygdom.

Ud af 174 patienter med CML udviste størstedelen (93 pct.) ingen tegn på leukæmi et år efter, at de havde reduceret deres dosis af tyrosinkinasehæmmere. Patienterne oplevede ligeledes en kraftig reduktion i bivirkninger. Kun 12 patienter oplevede, at deres sygdom vendte tilbage, men sygdommen blev hurtigt slået ned igen ved at sætte patienternes dosis af tyrosinkinasehæmmere op igen.

»Samlet set indikerer disse fund, at nogle patienter bliver unødvendigt overmedicineret. Den anden vigtige implikation er, at patienter, som ikke har den allerlaveste score i forhold til molekylære markører for CML, også ser ud til med fordel at kunne reducere deres behandling,« fortæller forskeren bag det sidste studie, læge og ph.d. Mhairi Copland fra Institute of Cancer Sciences ved University of Glasgow i en pressemeddelelse.

Skriv kommentar