Onkologerne forudser problemer med nye habiltetskrav
Formand for DSKO, Lars Henrik Jensen, hilser klare regler fra Medicinrådet velkommen. »Lige nu sejler det,« siger han. - Foto: Joachim Rode

Onkologerne forudser problemer med nye habiltetskrav Medicinrådets nye habilitetsregler kan spænde ben for, at eksperter i onkologi kan være medlem af rådet.

Alle medlemmer i fagudvalget for reumatologi under Medicinrådet har netop trukket sig fra arbejdet i rådet. Årsagen er de nye habilitetsregler, som Medicinrådet har vedtaget. Det er regler, som blandt andet betyder, at medlemmer kan være inhabile, hvis de har eller skal deltage i kongresser, som medicinalindustrien betaler. Det kan give store problemer med at finde egnede kandidater, da det netop ofte er medicinalfirmaer, der betaler de omkostninger, der er forbundet med rejser til kongresser i ind- og udland.

»Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) har ikke overvejet at trække sig, men vi er bekymrede for, at reglerne betyder, at Medicinrådet ikke vil acceptere vores indstillede kandidater. Vi indstiller alene på faglig baggrund,« siger formand for DSKO, Lars Henrik Jensen, og forklarer, at det kan blive en vanskelig opgave at finde egnede kanditater til Medicinrådet fremover, hvilket kan betyde, at Medicinrådet bliver forsinket i sit arbejde.

De væsentligste nye krav i reglerne er, at medlemmerne ikke må have deltaget i kongresser eller holdt foredrag sponseret af industrien.

»Det er en væsentlig stramning. Det er selvfølgelig nødvendigt, at fagudvalg for medicinsk behandling af onkologiske sygdomme har en respekteret onkolog som formand. Onkologerne skal være garanter for, at patienterne tilbydes den bedste behandling. Det forventer jeg, at medlemmerne arbejder for – om det så er i samarbejde med Medicinrådet og regioner, eller der viser sig bedre måder at indrette sig på, vil tiden vise,« siger han og forklarer:
»De nye habilitetskrav giver det problem, at der er vanskeligt for DSKO at udpege repræsentanter og formænd til Medicinrådets fagudvalg. Langt de fleste eksperter har deltaget i kongresser sponseret af industrien, og mange har holdt foredrag med en helt rimelig timeaflønning. Udfordringen lige nu er, at sygehusejerne ikke lever op til deres efteruddannelse- og udviklingsansvar. Risikoen er, at vi ikke kan indstille de rette eksperter, før sygehusejerne har påtaget sig det efteruddannelsesansvar, som industrien hidtil har betalt for. I den periode vil Medicinrådets arbejde kunne miste den goodwill og anerkendelse, som vi alle har haft til rådet på forhånd.«
Formanden DSKO peger på, at der tegner sig et billede af, at arbejdet i Medicinrådet bliver meget lidt attraktivt for fagspecialister.
»Man mistænkeliggøres, mister efteruddannelsesmuligheder og må endda bruge fritid på arbejdet, da Medicinrådet og sygehusejerne ikke kompenserer tilstrækkeligt for arbejdet. Løsningen her og nu må være, at reglerne ikke virker med tilbagevirkende kraft, sygehusejerne påtager sig efteruddannelsesansvaret, og Medicinrådet sikrer frikøb af specialisterne,« siger han og fortæller, at han er enig med Medicinrådet i, at der skal være åbenhed omkring eventuelle interessekonflikter. Men han mener, at det er vigtigt at skelne mellem spørgsmålet om interessekonflikter og spørgsmålet om det fornuftige i en samarbejdsrelation med kommercielle interessenter.
»En interessekonflikt er ikke en vurdering af, om det pågældende forhold er i orden, eller om det giver værdi. En læge kan sagtens lave forskning eller afholde undervisning af høj kvalitet og af stor værdi for patienter og kolleger, selvom for eksempel medicinalindustrien er involveret. Der skal bare være fuld åbenhed om relationen,« siger Lars Henrik Jensen og henviser til, at det netop er det, som Lægemiddelstyrelsens liste over læger med tilknytning til virksomheder og læger, der har modtaget økonomisk støtte, viser.
»Interessekonflikter i forbindelse med myndigheders retningslinier er noget andet, for her kan selv en mulighed for interessekonflikt spille ind. Derfor hilser jeg klare regler fra Medicinrådet velkommen, men lige nu sejler det lidt.«

Skriv kommentar