Nyt professorat styrker den kirurgiske behandling af brystkræft

Nyt professorat styrker den kirurgiske behandling af brystkræft Overlæge dr. med. Niels Kroman er udnævnt til professor i brystkirurgi ved brystkirurgisk sektion på Rigshospitalets Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling. 

Professoratet skal styrke den kirurgiske behandling af brystkræft. Blandt andet skal Niels Kroman udvikle de kosmetiske resultater ved brystoperationer i forbindelse med brystkræft. Derudover skal han forske i fysisk og psykisk rehabilitering af brystkræftpatienter. 

Niels Kroman bliver professor efter tyve års forskning i behandling og sygdomsprognose hos unge kvinder med brystkræft. Blandt andet har Niels Kroman på baggrund af studier i datamateriale fra Danish Breast Cancer Cooperative Group været med til at forbedre behandlingen af unge kvinder med brystkræft.

»Sygdommen er særligt aggressiv hos de unge, til gengæld er den også mere følsom over for kemobehandling, så hvis man kemobehandler alle unge brystkræftpatienter, er der gode chancer for at de bliver helbredt,« siger Niels Kroman. 

Niels Kroman har desuden kortlagt, hvordan kvinders fødselsmønster påvirker prognosen ved brystkræft og vist, at kvinder kan få børn efter behandling for brystkræft, uden at det påvirker udviklingen af deres sygdom.

»Tidligere var der ingen der turde sige til en kvinde, der havde haft brystkræft, at hun godt kunne få et barn. Man var bange for at hormonerne ville sætte sygdommen i gang igen, men det har vist sig ikke at holde stik. Det er selvfølgelig glædeligt at have været bidraget til, at der bliver født børn,« siger Niels Kroman. 

Niels Kroman blev cand. med. I 1988 og dr. med. i 2001 fra Københavns Universitet. Han er speciallæge i kirurgi og mammakirurgi, og har været ansat som overlæge på Rigshospitalet siden 2003.