Nyt lungekræftmiddel viser længere progressionsfri overlevelse Head-to-head studie af Alecensa og Xalkori viser signifikant længere progressionsfri overlevelse blandt patienter med ikke-småcellet ALK-positiv lungekræft.

Resultaterne af fase III-studiet ALEX viser, at 1. linjebehandling med Alecensa (alectinib) til patienter med ikke-småcellet ALK-positiv lungekræft øger den progressionsfri overlevelse (PFS) signifikant. Det skriver Roche, producenten af Alecensa, i en pressemeddelelse.

ALEX-studiet er et såkaldt head-to-head studie, hvor patienterne blev opdelt i to grupper. Den ene gruppe – forsøgsarmen – blev behandlet med Alecensa, mens den anden gruppe – kontrolarmen – blev behandlet med Xalkori (crizotinib), som er standardbehandling i dag.

Resultaterne af ALEX-studiet præsenteres på ASCO i juni måned, hvorfor detaljerede resultater ikke er tilgængelige på nuværende tidspunkt, men ifølge Roche giver 1. linjebehandling med Alecensa signifikant længere progressionsfri overlevelse end behandling med Xalkori.

De fulde data fra ALEX-studiet vil indenfor kort tid blive fremsendt til lægemiddelmyndigheder globalt, herunder amerikanske FDA, som i september sidste år gav Alecensa en såkaldt ‘Breakthrough Therapy Designation’ til behandling af patienter med fremskreden ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft, der ikke tidligere er behandlet med en ALK-inhibitor.

Alecensa er aktuelt godkendt i EU, USA og ni andre lande som monoterapi til patienter med ALK-positive ikke-småcellet lungekræft, der enten har progression af sygdommen, eller ikke tåler behandling med Xalkori.

På verdensplan får ca. 75.000 personer hvert år diagnosen ikke-småcellet ALK-positiv lungekræft. Det er en kræftform, som ofte ses hos relativt unge personer, og også ofte blandt ikke-rygere.

Skriv kommentar