Nye ledere skal holde patienterne ude af hospitalssengene

Nye ledere skal holde patienterne ude af hospitalssengene Nedlæggelsen af 370 sengepladser er et af hovedomdrejningspunkterne i et ambitiøst kursus for ledertalenter på Det Nye Universitetshospital i Aarhus. De nye ledere skal være gode til at forebygge indlæggelser.

Patienter skal i langt højere grad behandles i eget hjem, og de skal undgå at udvikle kroniske sygdomme, som gør, at de får brug for ny behandling senere hen. Det er de nødvendige mål, når Det Nye Universitetshospital (DNU) i Aarhus bliver virkelighed. For i den virkelighed gemmer der sig en reduktion af 370 sengepladser. En udfordring, der har fået hospitalsledelsen og projekt-afdelingen for DNU til at søsætte et lederkursus, Nye ledelses- og organisationsformer (NLO), hvor deltagere fra forskellige dele af Aarhus Universitetshospital udvikles som ledere bl.a. ved at udvikle ideer til, hvordan udfordringen imødegås.

Brug af telemedicin, patient-apps og screening af patienter for komorbiditet og dårlig livsstil er blandt de forslag, som deltagerne på det første lederkursus kom med. Og chefsygeplejerske Vibeke Krøll, der er formand for styregruppen i DNU NLO, mener, at det kan blive vigtige redskaber til at løse de udfordringer, som Det Nye Universitetshospital kommer til at stå over for. 

»Det er vigtigt, at de kommende ledere på Det Nye Universitetshospital tør tænke ud af boksen og have mere vovemod på patientens vegne. F.eks. ved at lade patienten blive behandlet i eget hjem, når nu vi har udsigter til en reduktion på ca. 370 sengepladser. Og her kan telemedicin og patient-apps være gode løsninger,« siger Vibeke Krøll. 

Det skal være mere konkret 
Det første lederkursus begyndte i starten af 2011 og sluttede i starten af 2012. Deltagerne kom både fra klinikken, forskningsmiljøet og fra administrative afdelinger samt serviceafdelinger. I alt deltog 35 medarbejdere, fordelt på 14 læger, 10 sygeplejersker og 11 administrative medarbejdere. 

Vibeke Krøll er godt tilfreds med det første kursusforløb, men håber på, at deltagerne på de kommende lederkurser vil udvikle endnu flere konkrete værktøjer til, hvordan man på Det Nye Universitetshospital kan forebygge indlæggelser. 

»Vi fik fået nogle rigtig gode projekter ind fra deltagerne på det første kursusforløb, men vi havde en drøm om, at vi nok ville se flere forslag af strukturel og konkret karakter, som vi kunne tage i hånden og gå ud og videreudvikle. Der var syv projekter i alt, og to af projekterne var konkrete, deriblandt en ’patienttilstandsrapport’, som vi vil teste og måske bruge i fremtiden på DNU,« siger Vibeke Krøll.

Det andet lederkursus blev sat i gang i februar 2012 med nye deltagere fra Aarhus Universitetshospital, og det forventes afsluttet i begyndelsen af 2013. Styregruppen i DNU NLO er allerede nu i gang med at udvikle flere kurser med nye tiltag, der skal igangsættes i 2013. Blandt andet skal ledere fra Aarhus Kommune og Aarhus Universitet deltage. 

»Når der kommer øget fokus på hjemmebehandling, får vi brug for et stærkt samarbejde på tværs af sektorer. Det er vigtigt, at vi fortsat samarbejder rigtig godt med kommunen og universitetet,« siger Vibeke Krøll.