Ny PLO-formand i Midt: Det er vigtigt, at honoreringen afspejler den tid, vi faktisk bruger

Ny PLO-formand i Midt: Det er vigtigt, at honoreringen afspejler den tid, vi faktisk bruger Før jul valgte de praktiserende læger i Midtjylland Lise Høyer som ny formand. Hun har mange ønsker i rollen som formand bl.a. at sikre en honorering, der følger opgaverne.

Lise Høyer kender Region Midtjylland ganske udmærket. Hun er formand for Lægeforeningen dér og nu også formand for de praktiserende læger. Og selvom hun har været PLO-repræsentant i seks år, er det nye udfordringer, hun står overfor i rollen:

»Jeg skal sætte mig ind i Danmarks geografisk største region, hvor udfordringerne er meget forskellige i for eksempel Aarhus og i Vestjylland,« siger 53-årige Lise Høyer, der selv er praktiserende læge i et kompagniskab i Aarhus.

Hun tilføjer, at lægemangel er et område, der optager hende:

»Vi har oplevet en udvikling, hvor lægemanglen i Midtjylland også har bredt sig til større byer som Randers, Horsens, Herning. Og det kan være en enkelt læges ophør, der ændrer billedet i et område. Det er meget sårbart, men heldigvis er der også enkelte gode historier, f.eks i Grenaa, hvor en ny praksis ændrede billedet. Jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne blive klogere på, hvad det er, der gør, at det lykkes dér,« siger Lise Høyer.

Overenskomst med mere økonomi

Hun er ligesom de fleste andre praktiserende læger optaget af, hvordan en ny overenskomst mellem PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn lander.

»Vi er afventende over for overenskomsten og håber, at den kommer til at vise en retning, som giver mulighed for, at vi lokalt kan lave paragraf 2-aftaler, der sikrer, at vi får bedre vilkår for samarbejde med kommuner. For eksempel i forhold til ældre medicinske patienter, hvor vi alle ønsker at forebygge indlæggelser. Kommunerne har opgraderet med akutteams, og det et arbejde, vi ønsker at prioritere, men som er svært at finde tid til nu. Med en aftale med mere økonomi ville det være anderledes,« siger hun.

I det hele taget håber hun meget, at honoreringen vil blive ændret, da den på nogle områder slet ikke giver mening:

»Det er vigtigt, at honoreringen afspejler den tid, vi faktisk bruger på opgaven,« siger hun og nævner et eksempel.

»Jeg havde en lungesyg patient, som ringede ind om morgenen. Hun lænede sig op ad en indlæggelse, og jeg fik akutteamet til at tage derud. Jeg talte med hjemmeplejen, familien og patienten, og sammen fik vi sørget for, at hun følte sig mere tryg og undgik en indlæggelse. Samlet set var det en opgave, jeg brugte to timer på,« siger Lise Høyer og fortsætter:

»Fagligt var det en rigtig fin opgave, og der er sådan, jeg gerne vil arbejde. Og for patienten var det en fin service, og samfundsøkonomisk gav det god mening. Men jeg fik et honorar på 29 kr, og det kan jeg ikke finde plads til på daglig basis,« siger Lise Høyer.

»Det er helt skævt, at der ikke er blevet handlet på det de sidste fem-otte år, selvom opgaverne har flyttet sig væsentligt,« siger Lise Høyer.

Hun håber også, at forholdet til regionen i højere grad kan blive præget af tillid:

»Vi er den region, der har ry for at have det bedste samarbejde med regionen, og det skyldes, at vi har nogle rigtigt fornuftige politikere. Men vi er også den region, der har haft flest sager med controlling på enkeltydelser samt sparetiltag, hvor vi ikke altid bliver hørt, og det er jo ærgerligt, når vi i stedet kunne bruge tiden til at udvikle sektoren og lave god sundhed for vores patienter sammen. Jeg håber, at den aktuelle sag med samtaleterapiydelsen viser os, at vi kan undgå den slags sager ved at tage snakken og finde en løsning tidligere i forløbet,« siger Lise Høyer.

Skriv kommentar