Brystsmerteklinik halverer indlæggel­ser med mistanke om blodprop

Brystsmerteklinik halverer indlæggel­ser med mistanke om blodprop En særlig indsats for patienter med mistanke om blodprop i hjertet har mere end halveret antallet af indlæggelser på Nordsjællands Hospital

Halvt så mange patienter med smerter i brystet bliver i dag indlagt på Nordsjællands Hospital sammenlignet med antallet af indlæggelser i januar.

Det skyldes hospitalets særlige klinik for brystsmerter, som siden oprettelsen i februar har reduceret indlæggelserne fra 70 pct. til i dag blot 30 pct. af patienter med mistanke om blodprop i hjertet.

»Det er faktisk overraskende, at vi har kunnet vende så mange i døren,« siger overlæge og kardiolog Birgit Jurlander, der er formand for projektgruppen for brystsmerteklinikken.

Som at få skiftet sommerdæk på bilen

‘Hemmeligheden’ bag brystsmerteklinikkens succes er et såkaldt ‘fast track’-forløb for patienterne, der tidligere blev modtaget i modtagelsen for at blive kørt på stamafdelingen, hvor en mistanke om en blodprop typisk først var afklaret efter stuegang, hvorfor patienten først kunne udskrives den efterfølgende dag.

I dag mødes de af en kardiolog og hjertesygeplejerske allerede på akutafdelingen, hvor brystsmerteklinikken ligger. På klinikken får patienten taget hjerteblodprøver og lavet hjertekardiogram, når de kommer ind, og igen efter fire timer. Er begge prøver negative, og hjerteovervågningen uden anmærkninger, bliver patienten udskrevet igen.

»Fordi der er så mange, vi kan afslutte og følge ambulant i stedet, er den gennemsnitlige liggetid for hele vores patientgruppe faldet fra 30 til 25 timer«
– Birgit Jurlander

Fast track-forløbet betyder, at patienterne i gennemsnit tilbringer 7,5 timer i brystsmerteklinikken.

»Typisk bliver patienterne udskrevet samme dag, og fordi der er så mange, vi kan afslutte og følge ambulant i stedet, er den gennemsnitlige liggetid for hele vores patientgruppe faldet fra 30 til 25 timer,« siger Birgit Jurlander.

»Vi har taget den her gruppe af patienter, hvor det er velbeskrevet, hvordan man håndterer dem under indlæggelse og også efterfølgende eventuelt ambulant. Når man udreder dem ambulant f.eks. med en hjerte-CT skanning, så sparer man patienten for en unødig indlæggelse,« forklarer Birgit Jurlander.

Og patienterne er glade for at kunne blive udredt ambulant og undgå en indlæggelse, hvis der ikke er tegn på en blodprop.

Birgit Jurlander fortæller, at en patient har beskrevet det ’Som at få skiftet sommerdæk på bilen – alt sker planlagt hurtigt og gelinde’.

Udvide til flere patientgrupper

Brystsmerteklinikken startede i februar som et tre måneder langt pilotprojekt.

Siden har der været enkelte justeringer og en implementeringsfase, og sidst på året skal ordningen evalueres, og det skal besluttes om klinikken skal fortsætte.

Ifølge Birgit Jurlander kan ingen forestille sig, at man afvikler brystsmerteklinikken.

»I starten var det en udfordring at få tingene til at køre på skinner. Men det gør det nu. Det er blevet dagligdag, og det er en funktion, som bare er der og fungerer,« siger hun

Birgit Jurlander håber, at erfaringerne fra projektet med patienter med mistanke om blodprop i hjertet kan overføres  andre patientgrupper. Det kunne f.eks. være patienter med hjertesvigt eller uregelmæssig hjerterytme.

»Det er nogle patientgrupper, der også har et standardiseret forløb. Hvis man inden for de grupper på samme måde kunne beskrive et struktureret forløb, så vil vi kunne gøre endnu flere patienter færdige i akutafdelingen og undgå at indlægge dem,« siger hun.

Skriv kommentar