Ny dansk stamcellebehandling af hjertesvigt kan forkorte ventetid markant

Ny dansk stamcellebehandling af hjertesvigt kan forkorte ventetid markant Ny forskning i stamcellebehandling til patienter med svær hjertesvigt kan skære flere uger af patienternes ventetid på stamceller.

En ny form for stamcelleproduktion indebærer, at stamceller kan blive klar på fem minutter. Og det er et kæmpe fremskridt i forhold til i dag, hvor det tager mellem seks og otte uger.

Og den behandling har netop modtaget en investering på 25 mio kr fra Innovationsfonden, der dermed leverer hovedparten af projektets budget på 37 mio. kr.

»For at forbedre muligheden for en større udbredelse af stamcellebehandlingen, har vi nu etableret en stamcelleproduktion fra raske donorer med nyeste teknologi, hvor stamcellerne dyrkes i bioreaktorer. Det færdige celleprodukt opbevares frosset, indtil patienten skal behandles, og kan tøs op på fem minutter. Og det giver helt nye muligheder,«  siger professor og overlæge Jens Kastrup, leder af Kardiologisk Stamcellecenter på Rigshospitalet i en pressemeddelelse fra Innovationsfonden.

Han har sammen med sine kolleger i mange år behandlet patienter med kranspulsåresygdom med patienternes egne stamceller fra knoglemarv og fedtvæv på maven. Og behandlingsresultaterne har været gode. Men stamcellerne udvindes kun i meget små mængder i vævene, og de skal dyrkes i seks til otte uger i små flasker, før de er klar til behandling.

To celledyrkningsenheder, Quantum og Terumo BCT, i gang med stamcelleproduktion.
To celledyrkningsenheder, Quantum og Terumo BCT, i gang med stamcelleproduktion.

»Selvom vi i dag er kommet langt med nuværende behandlingsmetoder, der har reduceret dødeligheden og patienternes gener betydeligt, står vi stadig med et stigende antal patienter med svære gener fra deres kroniske kranspulsåresygdom, hvor behandlingsmulighederne er udtømte. Der er et stort, udækket behov for nye, effektive behandlinger som denne, der kan forbedre patienternes overlevelse, reducere deres gener, øge livskvaliteten og beskæftigelsen og reducere udgifterne til sundhedsvæsenet,« siger Jens Kastrup.

Innovationsfonden investering skal bruges til at gennemføre to igangværende fase 2- forsøg og igangsætte den omfattende forberedelse til det fase 3-forsøg, der skal dokumentere effekten af stamcellebehandling og bane vejen for en godkendelse til generel patientbehandling.

»Et stærkt samarbejde med partnere fra erhvervslivet skal bidrage til at bringe produktionen af danske stamceller i front og ud i markedet for i sidste ende at forbedre behandlingsmulighederne og livskvaliteten for kronisk hjertesyge,« siger Jens Kastrup.

Skriv kommentar